ค่าใช้จ่ายการศึกษาในซิดนีย์ จะเพิ่มกว่า $570K หากส่งลูกเข้าโรงเรียนเอกชน

นักเรียนโรงเรียน ‪Pymble Ladies' College‬ โรงเรียนท็อปเท็นของนครซิดนีย์ ค่าเล่าเรียนก็แพงระดับท็อปเท็นเหมือนกัน : ภาพจาก Business insider

นักเรียนโรงเรียน ‪Pymble Ladies’ College‬ โรงเรียนท็อปเท็นของนครซิดนีย์ ค่าเล่าเรียนก็แพงระดับท็อปเท็นเหมือนกัน : ภาพจาก Business insider

18 ม.ค. 2016 ซิดนีย์ได้ถูกระบุว่าเป็นนครหลวงของประเทศที่มีค่าการศึกษาของบุตรหลานที่แพงที่สุดทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนคาทอลิก

จากการศึกษาพบว่าเด็กที่เกิดในปี 2017 หากเข้ารับการศึกษาจนจบชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนเอกชนของนครซิดนีย์จะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 575,140 เหรียญต่อเด็กหนึ่งคน หรือสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของระบบโรงเรียนเอกชน 18% ที่ 487,093 เหรียญ

การส่งเด็กเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิกในนครซิดนีย์ก็มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในประเทศเช่นกัน โดยตกคนละ 250,862 เหรียญตลอดหลักสูตรจนจบชั้นปีที่ 12

แต่การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในนครซิดนีย์ จะเสียค่าใช้จ่ายแพงเป็นอันดับที่สองรองจากนครเมลเบิร์นที่มีค่าใช้จ่าย 77,371 เหรียญ โดยประมาณว่าผู้ปกครองในนครซิดนีย์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 75,080 เหรียญ โดยมีนครบริสเบนแพงเป็นอันดับที่สามที่ประมาณ 60,135 เหรียญ

Australian Scholarships Group (ASG) ผู้จัดทำการสำรวจและวิจัยชุดนี้พบว่า ค่าเล่าเรียนในโรงเรียนเอกชนได้เพิ่มสูงขึ้น 64% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่โรงเรียนคาทอลิกเพิ่มขึ้น 57% และโรงเรียนรัฐบาลเพิ่มขึ้น 25% ในช่วงเวลาเดียวกัน

สำหรับโรงเรียนอนุบาลและสถานศึกษาก่อนวัยเรียนจะมีค่าใช้จ่าย 2,818 เหรียญสำหรับโรงเรียนรัฐบาล และ 8,506 เหรียญสำหรับโรงเรียนเอกชน

ดัชนี AGS เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการศึกษาปี 2016 (เนื่องจากข้อมูลนี้เพิ่งออกมา AGS ยังไม่ได้เผยแพร่ภาพดัชนีของปี 2017) : ภาพจาก ASG

ดัชนี AGS เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการศึกษาปี 2016 (เนื่องจากข้อมูลนี้เพิ่งออกมา AGS ยังไม่ได้เผยแพร่ภาพดัชนีของปี 2017) : ภาพจาก ASG

ASG ได้จัดทำดัชนีแผนเพื่อการศึกษา ASG หรือ ASG Planning for Education Index โดยได้คำนวณรวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ตำราเรียน, คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายทัศนศึกษา, ค่ากีฬา และกิจกรรมอื่น ๆ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: