อาชีพที่บริษัทจัดหาแรงงานชื่อดังระบุ มีความต้องการสูงมากในออสเตรเลีย

2017-01-09-jobs3

11 ม.ค. 2017 สำนักงาน Hays สาขาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้เปิดเผยถึงอาชีพที่มีความต้องการสูงในออสเตรเลียของปี 2017 โดยระบุอาชีพนักวิเคราะห์ทางการเงิน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินเดือน, ผู้จัดการคุมงาน (site manager), นักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้จัดการขาย และวิศวกรพัฒนาและดำเนินงานเป็น 6 อาชีพที่มีความต้องการสูงที่สุด

บริษัท Hays ซึ่งเป็นบริษัทเชี่ยวชาญทางการจัดหาแรงงานมีสำนักงานใหญ่ในกรุงลอนดอน โดยมีพนักงานประจำ 8,823 คน (ในปี 2015) ใน 33 ประเทศทั่วโลกได้ออกรายงานครอบคลุมไตรมาสเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2017 ยังพบว่านอกจาก 6 อาชีพที่กล่าวถึงแล้วออสเตรเลียยังต้องการตำแหน่งงานด้านพลังงานทดแทน, งานจัดการดูแลผู้พิการเป็นรายบุคลและงานด้านทรัพยากรมนุษย์

แต่ Hays เตือนว่าผู้สมัครงานที่ต้องการได้งานทำ มีเพียงแค่ประสบการณ์เคยทำงานมาก่อนยังไม่เพียงพอ แต่เขาและเธอจะต้องแสดงทักษะเหนือกว่าลักษณะงานหรือ JD (job description) ที่กำหนดไว้ หรือแสดงความสามารถบางอย่างให้ผู้สัมภาษณ์งานได้เห็น

รายงานชุด Hays Quarterly Report ประจำไตรมาสแรกของปียังกล่าวถึงอาชีพอื่น ๆ ที่เป็นที่ต้องการดังนี้

นักบัญชี : นอกจากความสามารถทางการบัญชีแล้ว นายจ้างบางแห่งยังต้องการความเฉียบคมทางธุรกิจ และมีความสามารถในเชิงบริหารจัดการลูกค้า

สถาปนิก : มีความต้องการสูงในรัฐเซาท์ออสเตรเลียและรัฐทางตะวันออกของประเทศ เพื่อพัฒนางานโครงการ ผู้สมัครต้องมีทักษะทางการวางแผนและออกแบบ

นักวิเคราะห์ทางการเงินและพาราแพลนเนอร์ ( Financial Planners & Paraplanners) : ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการวางแผนทางการเงิน (ADFP) หรือประกาศนียบัตรทางการวางแผนทางการเงิน (CFP)

ผู้จัดการวิจัยขั้นดำเนินงาน (Operations Research Managers หรือ ORM) : สำหรับผู้ชำนาญด้านการวางระบบงานในองค์กร

นักวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ / นักจำลองธุรกิจโดยเฉพาะด้านความเสี่ยงด้านเครดิต : มีความต้องการอย่างมากในภาคการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน

ครูสอนเด็กเล็ก (Early Childhood Teachers) : มีความต้องการครูคุณวุฒิด้านนี้สูงมาก

ที่คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ / ผู้ประสานงานระบบสารสนเทศ : เป็นที่ต้องการมากในงานตามสถาบันการศึกษา

ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านพลังงานทดแทน (Renewable experience) : เป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการมากในกิจการด้านพลังงาน

วิศวกรโยธาและวิศวกรโครงสร้าง : เป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการทั่วประเทศในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งด้านสาธารณูปโภค, ที่อยู่อาศัยและโครงการทางการพาณิชย์

ผู้จัดการอาคารที่พักอาศัย (Residential Building Managers หรือ RBM) : ต้องการมากในรัฐทางแถบตะวันออกของประเทศ ซึ่งมีอาคารสูงสำหรับที่อยู่อาศัยที่กำลังขึ้นเป็นดอกเห็ด

ผู้จัดการทรัพย์สินที่พักอาศัย (Residential Property Managers หรือ RPM) : เป็นที่ต้องการในหลายรัฐและดินแดน ตามการขยายตัวของธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย

ผู้จัดการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย (Case Managers) : มีความต้องการมากในการเข้ามาดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะในส่วนของผู้พิการ ตามโครงการ NDIS (โครงการประกันผู้พิการแห่งชาติ)

งานที่ปรึกษาอาวุโสด้านทรัพยากรมนุษย์และหุ้นส่วนธุรกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ (Senior HR Advisors and HR Business Partners) : เป็นงานที่ต้องการผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาอย่างเด่นชัด

งานที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเคลมประกันและผู้ประเมินการเคลมประกัน : กิจการประกันที่ต้องการจ้างงานนี้มากขณะนี้อยู่ในส่วนของกิจการประกันชีวิต

นักกฎหมายระดับกลางถึงอาวุโสเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินและการก่อสร้าง : ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

ผู้จัดการด้านโซ่อุปทานและคลังสินค้า (Supply Chain/Inventory Managers) : เป็นตำแหน่งงานของผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการด้าน FMCG (ขอเดาว่าย่อมาจาก Fast Moving Consumer Goods หรือการตลาดที่เคลื่อนที่เร็ว)

ผู้ประสานงานวิจัยกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ : เป็นตำแหน่งงานที่ต้องการในบริษัทวิจัยและผลิตยา, กิจการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้จัดการฝ่ายผลิต : ต้องการผู้มีคุณวุฒิตาม JD ของอุตสหกรรมนั้น ๆ

ผู้จัดการสารพัดประโยชน์ (Change Managers) : ผู้จัดการที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับงาน, เทคโนโลยี, ขบวนการผลิตและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง ต้องการมากในหน่วยงานของรัฐบาลและในกิจการด้านการเงิน

ผู้จัดการคลังสินค้า : เป็นความต้องการตามการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่นโยบาย : ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการเขียนและมีขีดความสามารถในเชิงวิเคราะห์ในกรอบการทำงานของรัฐบาล

ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา : มีความต้องการในแนวกว้าง ทั่วทั้งประเทศ

ช่างไม้ : ต้องการแทบทุกบริษัทก่อสร้าง เพราะกำลังมีความขาดแคลนในระดับสูงมาก

ช่างไม้ยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนทั่วออสเตรเลีย : ภาพจาก The Down Under Centre

ช่างไม้ยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนทั่วออสเตรเลีย : ภาพจาก The Down Under Centre

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: