50 อาชีพรายได้สูงสุดชาย-หญิงออสซี่ ตามรายได้ที่แจ้งต่อสรรพากร

แพทย์ผ่าตัดสมองเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดสำหรับผู้ชายออสซี่ : ภาพจาก brainmadesimple.com

แพทย์ผ่าตัดสมองเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดสำหรับผู้ชายออสซี่ : ภาพจาก brainmadesimple.com

6 ธ.ค. 2016 สำนักงานภาษีแห่งออสเตรเลีย (TOA) ได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดถึงรายได้และสถานภาพทางภาษีของชาวออสเตรเลีย, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ทรัสต์ และกองทุนฯ

ข้อมูลที่เปิดเผยออกมาครังนี้ได้ใช้ข้อมูลภาษีปี 2013-14 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ออสเตรเลียมีอัตราว่างงานในระดับสูง, แรงงานทั่วไปมีความต้องการทำงานพิเศษเพื่อให้รายได้สมดุลกับรายจ่าย แต่กลับพบว่ากลุ่มผู้มีรายได้สูงสุดของประเทศมีความกินอยู่อย่างสุขสบาย

สำนักงานภาษีพบว่า อาชีพแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาทคืออาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของฝ่ายชายในอัตรา 577,674 เหรียญต่อปี   ส่วนผู้หญิงพบว่าอาชีพผู้พิพากษาทำรายได้สูงสุดที่ 355,844 เหรียญต่อปี

ในขณะที่ความแตกต่างทางรายได้ระหว่างเพศยังคงพบว่าห่างกันสำหรับอาชีพที่ทำรายได้สูง เป็นต้นว่าแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาทหญิงมีรายได้เฉลี่ยเพียง 56% ของแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาทชาย แม้ว่าจะเป็นอาชีพทำรายได้ดีในอันดับสองของสตรีก็ตาม

อาชีพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคได้ครอบความเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูง 50 อาชีพแรกสำหรับผู้ชาย โดยมีนักธนกิจการลงทุน, นักการเมือง, ผู้อำนวยการบริหาร, ทันตแพทย์, เลขานุการบริษัทและวิศวกรเหมืองแร่ทำรายได้สูงใน 50 อันดับแรก

ในด้านอาชีพที่มีรายได้ต่ำสุดคือแรงงานไร้ฝีมือและผู้ฝึกอาชีพ (traineeships) ซึ่งหลายคนทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มว่าจ้างแรงงานไม่เต็มเวลาโดยเฉพาะแรงงานเก็บผลไม้, งานดูแลฟาร์ม, งานส่งหนังสือพิมพ์, งานแจกแผ่นปลิวโฆษณา, งานดูแลคนข้ามถนนตรงทางม้าลายและงานบอกสัญญาณจราจรตรงจุดก่อสร้าง, งานทำอาหารร้านฟาสต์ฟูด, งานทำความสะอาดหรือคลีนเนอร์, งานล้างจานและงานผู้ช่วยในครัวตามร้านอาหาร

อาชีพพนักงานล้างจานตามร้านอาหารเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้ต่ำสุดของประเทศ : ไม่ทราบภาพต้นฉบับ

อาชีพพนักงานล้างจานตามร้านอาหารเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้ต่ำสุดของประเทศ : ไม่ทราบภาพต้นฉบับ

TOA พบว่า ภายในอาชีพเดียวกันพนักงานผู้ชายยังคงมีรายได้สูงกว่าแรงงานผู้หญิงโดยเฉลี่ย 20,575 เหรียญต่อปี

สำหรับอาชีพที่มีรายได้สูงต่อปี ตามรายงานวิจัยล่าสุดโดยใช้ข้อมูลปีภาษี 2013-14 มีดังนี้

แรงงานชาย

 

อันดับ อาชีพ รายได้ต่อปี รายได้ต่อเดือน
01 แพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท $577,674 1,367,230 บาท
02 จักษุแพทย์ $552,947 1,355,642 บาท
03 อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด $453,253 1,111,225 บาท
04 แพทย์ศัลยกรรมเสริมความงาม $448,530 1,099,646 บาท
05 สูตินารีแพทย์ $446,507 1,094,686 บาท
06 แพทย์หูตาคอจมูก $445,939 1,093,294 บาท
07 ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ $439,629 1,077,823 บาท
08 แพทย์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ $433,792 1,063,513 บาท
09 ศัลยแพทย์โรคหลอดเลือด $417,524 1,023,630 บาท
10 แพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร $415,192 1,017,912 บาท
11 แพทย์รังสีรักษาและรังสีวินิจฉัย $386,003 946,351 บาท
12 แพทย์โรคผิวหนัง $383,880 941,146 บาท
13 ผู้พิพากษา $381,323 934,877 บาท
14 วิสัญญีแพทย์ $370,492 908,323 บาท
15 ศัลยแพทย์โรคหัวใจ $358,043 877,802 บาท
16 ศัลยแพทย์ทั่วไป $357,996 877,687 บาท
17 แพทย์ผู้เชี่ียวชาญเฉพาะด้านอื่น ๆ $344,860 845,482 บาท
18 แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา $336,994 826,197 บาท
19 แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา $322,178 789,873 บาท
20 นักค้าหลักทรัพย์และการเงิน $320,452 785,641 บาท
21 อายุรแพทย์โรคระบบหายใจ $315,444 773,364 บาท
22 แพทย์เฉพาะทาง-เวชปฏิบัติทั่วไป $315,114 772,554 บาท
23 แพทย์ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤติ $308,033 755,194 บาท
24 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต $298,681 732,266 บาท
25 ผู้ชำนาญวิชาประสาทวิทยา $298,543 731,928 บาท
26 ผู้จัดการการลงทุนทางการเงิน $288,790 708,017 บาท
27 โบรกเกอร์ทางการลงทุน $286,530 702,476 บาท
28 กุมารศัลยแพทย์ $282,508 692,615 บาท
29 ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาคลีนิค $271,738 666,211 บาท
30 นักค้าเฟอร์นิเจอร์ $264,830 649,275 บาท
31 แพทย์วิทยาต่อมไร้ท่อ $258,972 634,913 บาท
32 นักกีฬาคริกเก็ต $257,527 631,370 บาท
33 แพทย์รักษาโรคไขข้อ $256,933 629,914 บาท
34 ทันตแพทย์ $253,442 621,355 บาท
35 ผู้พิพากษาศาลแขวง $246,737 604,919 บาท
36 นักวิจัยหลักทรัพย์และการลงทุน $245,826 602,683 บาท
37 กุมารแพทย์ $239,405 586,941 บาท
38 ผู้ค้าและโบรกเกอร์หุ้น $238,192 583,967 บาท
39 จิตแพทย์ $234,557 575,056 บาท
40 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน $232,595 570,245 บาท
41 นักการเมือง $232,093 569,015 บาท
42 ผู้ชำนาญวิชาอายุรเวช $224,378 550,100 บาท
43 เลขานุการบริษัท $218,432 535,522 บาท
44 ผู้แทนพระองค์ประจำรัฐ $212,652 521,352 บาท
45 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย $196,144 480,880 บาท
46 นักเวชศาสตร์การกีฬา $187,468 459,609 บาท
47 วิศวกรปิโตรเลียม $185,808 455,539 บาท
48 ผู้อำนวยการบริหารบริษัท $181,849 445,833 บาท
48 กรรมการผู้จัดการ / ปลัดกระทรวง $181,849 445,833 บาท
50 ผู้จัดการเหมืองแร่ $179,439 439,925 บาท

 

แรงงานฝ่ายหญิง

อันดับ อาชีพ รายได้ต่อปี รายได้ต่อเดือน
01 ผู้พิพากษา $355,844 872,411 บาท
02 แพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท $323,682 793,560 บาท
03 แพทย์ศัลยกรรมเสริมความงาม $281,608 690,409 บาท
04 ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ $281,600 690,389 บาท
05 ศัลยแพทย์โรคหลอดเลือด $271,529 665,699 บาท
06 สูตินารีแพทย์ $264,628 648,780 บาท
07 ศัลยแพทย์โรคหลอดเลือด $260,925 639,701 บาท
08 ผู้พิพากษาศาลแขวง $260,161 637,828 บาท
09 วิสัญญีแพทย์ $243,582 597,182 บาท
10 จักษุแพทย์ $217,242 532,605 บาท
11 อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด $215,920 529,364 บาท
12 แพทย์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ $213,094 522,435 บาท
13 ศัลยแพทย์ทั่วไป $210,796 516,802 บาท
14 แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา $208,612 511,447 บาท
15 แพทย์ผู้เชี่ียวชาญเฉพาะด้านอื่น ๆ $207,599 508,964 บาท
16 แพทย์เฉพาะทาง-เวชปฏิบัติทั่วไป $207,225 508,047 บาท
17 แพทย์หูตาคอจมูก $200,136 490,667 บาท
18 แพทย์โรคผิวหนัง $195,030 478,149 บาท
19 แพทย์รังสีรักษาและรังสีวินิจฉัย $180,695 443,004 บาท
20 ศัลยแพทย์โรคหัวใจ $175,500 430,268 บาท
21 กุมารศัลยแพทย์ $175,314 429,811 บาท
22 แพทย์วิทยาต่อมไร้ท่อ $174,542 427,919 บาท
23 นักการเมือง $173,331 424,950 บาท
24 แพทย์เชี่ยวชาญโรครูมาโตโลจี $169,409 415,334 บาท
25 แพทย์ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤติ $169,369 415,236 บาท
26 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน $165,786 406,452 บาท
27 ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ $159,479 390,989 บาท
28 ผู้ชำนาญวิชาประสาทวิทยา $155,217 380,540 บาท
29 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต $155,133 380,334 บาท
30 จิตแพทย์ $152,437 373,725 บาท
31 ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาคลีนิค $147,970 362,773 บาท
32 กุมารแพทย์ $147,347 361,246 บาท
33 นักค้าหลักทรัพย์และการเงิน $145,208 356,002 บาท
34 ทันตแพทย์ $140,505 344,471 บาท
35 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย $136,819 335,435 บาท
36 แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา $135,678 332,637 บาท
37 ผู้จัดการการลงทุนทางการเงิน $134,481 329,702 บาท
38 วิศวกรปิโตรเลียม $133,315 326,843 บาท
39 วิศวกรเหมืองแร่ฝ่ายผลิต $133,061 326,221 บาท
40 แพทย์ตรวจโรคทั่วไป (GP) $129,834 318,310 บาท
41 อายุรแพทย์โรคระบบหายใจ $127,645 312,943 บาท
42 นายหน้าซื้อขายหุ้น $124,433 305,068 บาท
43 วิศวกรควบคุมงานพื้นคอนกรีต $123,281 302,244 บาท
44 วิศวกรเหมืองแร่ $119,564 293,131 บาท
45 สมาชิกคณะอนุญาโตตุลาการ $119,564 293,131 บาท
46 แพทย์สาธารณสุข / แพทย์การกีฬา $118,310 290,057 บาท
47 นักธรณีฟิสิกส์ $117,575 288,255 บาท
48 กรรมการผู้จัดการ / ปลัดกระทรวง ฯลฯ $116,855 286,490 บาท
49 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร $116,732 286,188 บาท
50 วิศวกรโลหการ $110,359 270,563 บาท

 

หมายเหตุ

1 ข้อมูลที่นำมาแสดงเป็นรายได้พึงประเมิน อาจแตกต่างจากรายได้ที่แท้จริง เลขานุการบริษัท อาจจะทำ minimise taxes อย่างถูกกฎหมายได้ไม่เท่ากับผู้อำนวยการบริหารบริษัท ทำให้มีรายได้สูงกว่าเจ้านาย

2 ข้อมูลนี้ใช้ตามอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 14 มกราคม 2014 อยู่ที่ 29.42 บาทต่อ 1 เหรียญ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

1 reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: