ครูรัฐน.ซ.ว.หยุดสอนเพื่อประชุมสหภาพ ต่อรองขึ้นเงินเดือน แต่อาจมีสไตร์ค

กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกหยุดงานประท้วงที่ซิดนีย์ในปี 2014 โดยหวั่นวิตกว่าขนาดของชั้นเรียนจะใหญ่ขึ้น หลังจากสหภาพไม่สามารถได้ข้อตกลงการจ้างงานตามที่พอใจ :  ในภาพเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานการศึกษาอิสระหรือ IEU : ภาพจาก au.education.com  ต้นฉบับสำนักข่าว AAP

กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกหยุดงานประท้วงที่ซิดนีย์ในปี 2014 โดยหวั่นวิตกว่าขนาดของชั้นเรียนจะใหญ่ขึ้น หลังจากสหภาพไม่สามารถได้ข้อตกลงการจ้างงานตามที่พอใจ :
ในภาพเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานการศึกษาอิสระหรือ IEU : ภาพจาก au.education.com ต้นฉบับสำนักข่าว AAP

30 พ.ย. 2016 นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลจะต้องพบกับความขลุกขลักในตอนเช้าของวันพฤหัสฯที่ 8 ธันวาคม เมื่อคณะครูจะทำการหยุดสอนชั่วคราว อันเนื่องมาจากการต่อรองการขึ้นเงินเดือนประจำปี

โรงเรียนประถมและมัธยมของรัฐบาลกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วรัฐนิวเซาท์เวลส์จะไม่มีการสอนในช่วงเช้าของวันที่ 8 ธันวาคมจนกว่าจะถึงเวลาช่วงสายของวันดังกล่าว เพราะคณะครูผู้สอนจะทำการหยุดสอนเพื่อร่วมประชุมลงมติว่าจะยอมรับข้อเสนอการขึ้นเงินเดือนและผลประโยชน์จากการจ้างงานของกระทรวงศึกษาธิการรัฐน.ซ.ว.หรือไม่

เมื่อวานนี้ (29 พฤศจิกายน) สหพันธ์ครูแห่งรัฐน.ซ.ว. (NSWTF) ได้ส่งอีเมลถึงสมาชิกครูแจ้งถึงการหยุดสอนเพื่อประชุมครูทั่วรัฐ และได้บอกเป็นนัยว่าอาจจะมีการใช้มาตรการกดดันทางสหภาพแรงงาน (industrial action) ในอนาคตหากการขึ้นเงินเดือนและผลประโยชน์ทางการจ้างงานอื่น ๆ ไม่เป็นที่พอใจ

ทั้งนี้รัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ได้กำหนดเพดานการขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูไว้ที่ไม่เกิน 2.4% ในแต่ละปี แม้ว่าสหภาพแรงงานครู (NSWTF) ได้เรียกร้องขอให้ยกเลิกเพด้านการขึ้นเงินเดือนดังกล่าว

ในปัจจุบันอัตราเงินเดือนของครูเริ่มต้นที่ 49,647 เหรียญต่อปี (ตกเดือนละ 110,092 บาท) โดยมีบัญชีอัตราเงินเดือนครู 13 ขั้นจนถึง 95,466 เหรียญต่อปี (ตกเดือนละ 211,696 บาท) แต่ครูที่มีประสบการณ์และทักษะการสอนสูง (highly accomplished teacher) สามารถมีอัตราเงินเดือนปรับขึ้นพิเศษเป็น 101,614 เหรียญต่อปี (ตกเดือนละ 225,329 บาท) และอัตราเงินเดือนสูงสุดของอาจารย์ใหญ่อยู่ที่ 181,312 เหรียญต่อปี (ตกเดือนละ 402,059 บาท)

(ตามอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2016 กำหนดที่ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 26.61 บาท)

ในระหว่างที่ครูหยุดสอน ครูผู้สอนจะแนะนำให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองระยะสั้น (minimal supervision) ในระหว่างที่คณะครูเข้าประชุมโดยผ่านระบบวีดีโอตั้งแต่เวลา 8.45 น.ของวันที่ 8 ธันวาคม โดยคาดว่าจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง

เมื่อวานนี้ (29 พฤศจิกายน) โรงเรียนหลายแห่งได้ส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงความเปลี่ยนแปลง เป็นต้นว่าโรงเรียน Merriwa Central School ในพื้นที่ Upper Hunter แจ้งแก่ผู้ปกครองว่าจะมีการให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองภายในห้องเรียนจนกว่าจะถึงเวลา 10.00 น. หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ในการประชุมคณะครูของโรงเรียนต่าง ๆ จะเข้าร่วมประชุมโดยผ่านหน้าจอทีวีซึ่งจะมีการอธิบายถึงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์การจ้างงานที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการรณรงค์ในอนาคต (ถ้ามี) และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นาย Maurie Mulheron ประธานสหพันธ์ครูรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า การหยุดสอนครั้งนี้ทางสหพันธ์จะพยายามให้กระทบต่อการเรียนของเด็กนักเรียนให้น้อยที่สุด ครูประจำวิชาจะเป็นผู้มอบงานให้นักเรียนในแต่ละชั้นเรียนด้วยตนเอง และการเรียนจะกลับเข้าสู่ปกติทันทีหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง

หนังสือพิมพ์ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเสนอข่าวครูรัฐน.ซ.ว.หยุดงานเพื่อลงมติรับหรือไม่รับอัตราเงินเดือนใหม่ : ภาพจากนสพ. Perth Now ต้นฉบับสำนักข่าว AAP

หนังสือพิมพ์ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเสนอข่าวครูรัฐน.ซ.ว.หยุดงานเพื่อลงมติรับหรือไม่รับอัตราเงินเดือนใหม่ : ภาพจากนสพ. Perth Now ต้นฉบับสำนักข่าว AAP

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: