WGEA เผยเงินเดือนผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชาย ราวปีละ 27,000 เหรียญ (716,000 บาท)

เจ้าหน้าที่ของ WGEA สองในสามคนนี้เป็นถึงศาสตราจารย์ส่วนอีกหนึ่งคนเป็นดร. : ภาพจาก workindustryfuture.org

เจ้าหน้าที่ของ WGEA สองในสามคนนี้เป็นถึงศาสตราจารย์ส่วนอีกหนึ่งคนเป็นดร. : ภาพจาก workindustryfuture.org

16 พ.ย. 2016 มนุษย์เงินเดือนที่เป็นผู้หญิงถูกว่าจ้างด้วยเงินเดือนที่ต่ำกว่าผู้ชายตกปีละเกือบ 27,000 เหรียญ ในขณะที่เงินเดือนผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงก็ต่ำกว่าผู้ชายปีละเกือบ 100,000 เหรียญทีเดียว

แม้ว่าตัวเลขช่องว่างอัตราเงินเดือนระหว่างเพศจะเริ่มแคบลง แต่หน่วยงานความเสมอภาพทางเพศในการทำงาน หรือ WGEA อันเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลกลางเปิดเผยว่าผู้ทำงานประจำเต็มเวลา (fulltime) ที่เป็นเพศชายจะได้ค่าจ้างสูงกว่าผู้หญิงเฉลี่ยปีละ 26,853 เหรียญ (716,000 บาท)

ส่วนแรงงานในระดับบริหาร ผู้บริหารชายจะได้รับเงินเดือนโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้บริหารหญิงปีละกว่า 93,884 เหรียญ (2.5 ล้านบาท)

ศจ. Libby Lyons ผู้อำนวยการของ WGEA (คนขวาสุดจากรูป) ต้องการให้แรงงานสตรีลุกขึ้นมาเพื่อขอค่าแรงที่เท่าเทียมกัน

ศจ. Lyons กล่าวว่า เมื่อถึงเวลาเจรจาเรื่องค่าแรงงาน ผู้ชายมักจะเรียกร้องขอค่าแรงเพิ่มขึ้น แต่ผู้หญิงมักจะสงวนท่าที เธอกล่าวว่า “พวกเรามักจะไม่เก่งในการให้คุณค่าของตัวเอง ดังนั้นพวกเราจึงไม่แสดงมันออกมา และขอในสิ่งที่เราสมควรจะได้รับ”

รายงานล่าสูดพบว่า แรงงานผู้หญิงและผู้ชายในออสเตรเลียอยู่ในสัดส่วน 48 ต่อ 52 แต่แรงงานสตรีมีค่าจ้างในอัตราเฉลี่ยเพียง 77% ของแรงงานชาย

ช่องว่างทางรายได้ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงได้แคบลงเล็กน้อยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยรายได้แตกต่างระหว่างหญิงกับชายได้ลดลงจาก 24.7% ในปีการเงิน 2013-14 ลงเหลือ 23.1% ในปี 2015-16

สาเหตุที่ผู้หญิงได้รับค่าแรงต่ำกว่าผู้ชายเพราะส่วนใหญ่ทำงานในงานที่ไม่ได้เป็นงานบริหาร (non-managerial jobs) เป็นต้นว่างานขายปลีก, งานการศึกษาและงานด้านการให้บริการ

แต่รายงานได้เปิดเผยว่าในปี 2015-16 ผู้หญิงได้ไต่ระดับในการได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมาทำงานด้านการบริหารมากขึ้นในสัดส่วน 44% เมื่อแยกตามประเภทอุตสาหกรรมผู้หญิงได้รับการเลื่อนขั้นในงานการสาธารณสุข 76%, งานด้านการขายปลีกและการให้บริการ 51.4% และงานด้านการเงินและการประกันภัยหรือประกันสุขภาพ 45%

ในขณะที่ผู้ชายมีโอกาสดีกว่าผู้หญิงในการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารในงานประเภทงานโรงงานผลิตสินค้าในอัตรา 67%, และงานก่อสร้าง 84%

กร๊าฟวงกลมแสดงสถานะการจ้างงาน ผู้ชาย (สีน้ำเงิน) และผู้หญิง (สีเหลือง) มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่ฝ่ายชายส่วนใหญ่ทำงานประจำเต็มเวลา (34.8%) ส่วนผู้หญิงทำงานประจำเต็มเวลาเพียง 20.2% และทำงานประจำไม่เต็มเวลา 16.1% : ภาพจาก WGEA

กร๊าฟวงกลมแสดงสถานะการจ้างงาน ผู้ชาย (สีน้ำเงิน) และผู้หญิง (สีเหลือง) มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่ฝ่ายชายส่วนใหญ่ทำงานประจำเต็มเวลา (34.8%) ส่วนผู้หญิงทำงานประจำเต็มเวลาเพียง 20.2% และทำงานประจำไม่เต็มเวลา 16.1% : ภาพจาก WGEA

 หมายเหตุ วันที่อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 26.54 บาท ต่อ 1 เหรียญออสเตรเลีย

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: