วิจัยพบห้องนอนว่างในบ้านหลังใหญ่ในซิดนีย์ เท่ากับแผนการสร้างบ้านรองรับถึง 20 ปี

ซิดนีย์ถูกเปลี่ยนจากบ้านอิฐคู่หลังเดี่ยวมีแบคยาร์ดเป็นป่าคอนกรีต หลังจากรัฐบาลประหยัดงบประมาณสาธารณูประโภคไม่ขยายไปที่สำรองตามแผนขยายเมือง แต่เปลี่ยนมาเป็นสร้างอพาร์ทเมนท์บนพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูประโภคอยู่แล้วแทน : ภาพจาก Business Insider

ซิดนีย์ถูกเปลี่ยนจากบ้านอิฐคู่หลังเดี่ยวมีแบคยาร์ดเป็นป่าคอนกรีต หลังจากรัฐบาลประหยัดงบประมาณสาธารณูประโภคไม่ขยายไปที่สำรองตามแผนขยายเมือง แต่เปลี่ยนมาเป็นสร้างอพาร์ทเมนท์บนพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูประโภคอยู่แล้วแทน : ภาพจาก Business Insider

23 ต.ค. 2016 ผลการวิจัยของรัฐบาลพบว่า มีบ้านขนาดใหญ่ในนครซิดนีย์ปล่อยให้ห้องนอนว่างอย่างไร้ประโยชน์ มีจำนวนมหาศาลเทียบเท่ากับการเตรียมสำรองที่พักรองรับพลเมืองเพิ่มขึ้นถึง 20 ปีทีเดียว

จากการวิจัยของกระทรวงวางแผนและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์พบว่ามีบ้านกว่า 5 แสนหลัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดยบุคคลเดี่ยวหรือคู่สามีภรรยาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ปล่อยให้ห้องนอนว่างเปล่าอย่างน้อยสองห้องขึ้นไป

จากข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2011 ทำให้รู้ว่ามีห้องนอนว่างจำนวน 1.8 ล้านห้องทั่วนครซิดนีย์ในทุก ๆ วัน หรือเทียบเท่ากับการจัดหาที่พักอาศัยใหม่ตามข้อมูลฐาน 30,000 หลังในทุก ๆ ปีเป็นเวลา 20 ปีทีเดียว

อย่างไรก็ตามนาย Rob Stokes ร.มต.วางแผนกล่าวว่า รัฐบาลรัฐยังไม่มีนโยบายกดดันผู้สูงอายุให้ขายบ้านหลังใหญ่ เพื่อย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็ก (ขออนุญาตเสริม นโยบายบีบให้ผู้สูงอายุขายบ้านหลังใหญ่ เคยมีการเสนอแนะในรัฐบาลกลางชุดปัจจุบัน เพื่อที่รัฐบาลจะสามารถประหยัดงบประมาณสวัสดิการผู้สูงอายุ)

จากการสำรวจยังพบว่า ผู้สูงอายุหลายรายต้องการที่จะขายบ้านและย้ายไปอยู่ในบ้านที่เล็กลง แต่ติดปัญหาที่ไม่มีบ้านหลังใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเหมาะสมกับผู้สูงอายุเพียงพอ

นอกจากนั้นยังพบว่านโยบายทดสอบรายได้และสินทรัพย์ (assets and income test) สำหรับผู้สูงอายุได้เป็นตัวอุปสรรคในการขายบ้านใหญ่เพื่อไปอยู่บ้านหลังเล็ก เพราะนั่นหมายถึงพวกเขาจะต้องสูญสิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ

ภาพอัตราร้อยละของบ้านที่มีเจ้าของอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปและมีห้องนอนว่างเกินกว่า 2 ห้องขึ้นไป ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2011

ภาพอัตราร้อยละของบ้านที่มีเจ้าของอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปและมีห้องนอนว่างเกินกว่า 2 ห้องขึ้นไป ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2011

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ABS) โดยอาศัยข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2011 (โปรดดูแผนที่ประกอบ) พบว่าพื้นที่ Blue Mountains, Ku-ring-gai และ The Hills มีเจ้าของบ้านที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมีห้องนอนว่างปล่อยทิ้งไว้เกินกว่าสองห้องในอัตราถึง 70% ถึง 76%

ในทางกลับกันในพื้นที่ีซิดนีย์ตอนในเป็นพื้นที่ที่มีบ้านปล่อยให้ห้องนอนว่างเปล่าอย่างน้อยสองห้องน้อยที่สุดคือในอัตรา 21% ถึง 30% ตามด้วยพื้นที่ Marrickville และ Botany Bay ในอัตรา 30% ถึง 40%

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: