ผลวิจัย USB ชี้ ราคาบ้านในออสเตรเลีย ขึ้นสูงทำลายสถิติอย่างน่าเป็นหวง

16 ต.ค. 2016 ราคาที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นสู่สถิติใหม่ จากการวิจัยของ UBS ธนาคารเพื่อการลงทุนนานาชาติพบว่าเพิ่มขึ้นในอัตราเร็วเป็นอันดับสองของโลก

จากการใช้ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการวิจัยที่พัฒนาโดย US Federal Reserve Bank of Dallas (หรือที่นักวิชาการเรียกสั้น ๆ ว่า Dallas Federal Reserve อันเป็นเขตการดูแลของธนาคารกลางของสหรัฐครอบคลุมพื้นที่ 11 พื้นที่รวมถึงเท็กซัส, นอร์เทิร์นหลุยเซียนาและเซาเทิร์นนิวเม็กซิโก) พบว่าสัดส่วนของราคาบ้านที่แท้จริงต่อรายได้พึ่งรับพึงจ่ายต่อประชากร (house price to disposable income ratio per capita ) ได้ขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มทำการสำรวจในปี 1985

ผลการวิจัยพบว่า ราคาที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียเคลื่อนไหวประมาณ 7% เหนือกว่าช่วงราคาบ้านเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี 2003, 2007 และ 2009

ออสเตรเลียมีสัดส่วนของราคาที่อยู่อาศัยต่อรายได้พึ่งรับพึงจ่ายต่อประชากรเพิ่มขึ้น 23% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีเพียงนิวซีแลนด์เท่านั้นที่มีอัตราเพิ่มขึ้นเร็วกว่าในช่วงเวลาเดียวกัน

การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะ 23 ประเทศในกลุ่ม OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) จากทั้งหมด 35 ประเทศ พบว่าออสเตรเลียไม่ได้เป็นประเทศที่มีราคาบ้านสูงสุด แต่เป็นประเทศแคนาดา

นาย Scott Haslem นักเศรษฐศาสตร์ของ UBS กล่าวว่า การใช้วิธีการวิจัยพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาบ้านโดยอาศัยข้อมูล Dallas Federal Reserve แสดงให้เห็นว่าราคาบ้านเพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบจากรายได้พึงรับพึงจ่ายของประชากร (จนน่าเป็นห่วง) เกิดขึ้นในประเทศแคนาดา, ลักเซมเบิร์ก, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ขณะนี้ราคาที่อยู่อาศัยในแคนนาดาได้เพิ่มขึ้นผ่านจุด “ค่าวิกฤติ” หรือ “critical value” ต่อการเกิดฟองสบู่ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กำลังเคลื่อนเข้าหาจุดนี้

กร๊าฟแสดงราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นของประเทศสำคัญด้วยวิธีการวิจัยแบบ Dallas Federal Reserve โดย UBS

กร๊าฟแสดงราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นของประเทศสำคัญด้วยวิธีการวิจัยแบบ Dallas Federal Reserve โดย UBS

 

เรารักในหลวง

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: