20 อาชีพที่ต้องการในออสเตรเลีย ไม่เปลี่ยนแปลงในอีก 5 ปีข้างหน้า

พนักงานผู้ช่วยการขายยังเป็นตำแหน่งงานที่มีการว่าจ้างสูงสุดในหลายยุคหลายสมัย : ภาพจาก shutterstock.com

พนักงานผู้ช่วยการขายยังเป็นตำแหน่งงานที่มีการว่าจ้างสูงสุดในหลายยุคหลายสมัย : ภาพจาก shutterstock.com

4 ก.ย. 2016 รายงานข่าวนี้จะเปิดเผยให้เห็นถึงความต้องการแรงงานในอีก 5 ปีข้างหน้าของประเทศออสเตรเลีย จากข้อมูลของกระทรวงการจ้างงานพบอาชีพผู้ช่วยขายหรือพนักงานขายตามร้านค้ายังเป็นอาชีพที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

รายงานล่าสุดของกระทรวงการจ้างงานพบว่า ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยขายจะเพิ่มจากปีนี้ 558,600 คนเป็น 618,600 คนภายในเดือนพฤศจิกายนปี 2021 รองลงมาคือพยาบาลจดทะเบียนอนุญาต 308,800 คน

เสมียนทั่วไปมาในอันดับสาม 262,400 คน, อันดับสี่นักบัญชี 219,300 คน, อันดับห้าช่างไฟฟ้า 191,600 คน

นอกจากนั้นในอีก 5 ปีข้างหน้าตำแหน่งงานที่ยังเป็นที่นิยมคืออันดับ (6) ผู้ดูแลตามสถานดูแลเด็ก, (7) ผู้ดูแลคนชรา, (8) พนักงานขับรถบรรทุก, (9) พนักงานต้อนรับหน้าเคาน์เตอร์หรือ receptionists, (10) ครูโรงเรียนประถม, (11) ครูโรงเรียนมัธยม, (12) พนักงานต้อนรับตามร้านอาหารหรือ waiters, (13) ผู้จัดการสำนักงาน, (14) งานช่างไม้และงานช่างต่อกรอบต่อโครง, (15) พนักงานสต๊อกสินค้า, (16) ลูกมือในครัวหรือคิตเช่นแฮนด์ หรือพนักงานล้างจาน, (17) พนักงานลงบัญชี, (18) พนักงานขายและส่งเสริมการขายและโฆษณา, (19) พนักงานทำความสะอาดหรือคลีนเนอร์ และ (20) พนักงานซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์

อย่างไรก็ตามอาชีพที่มีความต้องการในปัจจุบันและในอีก 5 ปีข้างหน้าแทบจะไม่แตกต่างกัน มีเพียงอาชีพเดียวที่ความต้องการลดน้อยลงอย่างมากก็คือพนักงานแคสเชียร์ตรงจุดเช็คเอ้าท์ ทั้งนี้เพราะห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตได้นำเอาระบบบริการชำระเงินด้วยตัวเองมาใช้แทนแรงงานคน

ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการงานด้านดิจิตอลได้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งงาน 20 อันดับแรกเป็นครั้งแรก โดยพนักงานซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นโปรแกรมเมอร์จะเพิ่มจาก 54,300 คนในปีนี้เป็น 116,300 คนในปี 2021

นาง Rebecca Fraser ประธานองค์กร Career Development Association of Australia กล่าวว่า แหล่งงานตามประเพณียังคงจะเปิดรับคนรุ่นหนุ่มสาวอย่างไม่เปลี่ยนแปลง งานที่ใช้ฝีมือแรงงานต่ำยังเปิดรับลูกจ้างทั่วไปทั่วออสเตรเลีย

งานขับรถบรรทุก, ขับรถขนขยะ, ขับรถส่งคูเรียร์ยังคงมีความต้องการ งานดูแลคนชรายังต้องการแรงงานอีกมากเพื่อรองรับคนรุ่น Baby Boomers หรือ Gem BB ที่เข้าสู่วัยชรา (คนรุ่น Gen BB เป็นผู้เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองในระหว่างปี 1946 ถึง 1964 ต่างทยอยเข้าสู่วัยชรา)

อย่างไรก็ตามอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลเริ่มมีความต้องการขึ้น และมีแน้วโน้มว่าจะเรียงหน้ากันเข้ามาอยู่ใน 20 อันดับแรกในอนาคต ดังนั้นทุกคนจึงควรเตรียมพร้อมเพิ่มระดับความรู้ทางดิจิตอลเอาไว้

ภาพแสดงอาชีพยอดนิยมในปัจจุบัน : ภาพจาก News Corp

ภาพแสดงอาชีพยอดนิยมในปัจจุบัน : ภาพจาก News Corp

.

ภาพแสดงอาชีพยอดนิยมในปี 2021 : ภาพจาก News Corp

ภาพแสดงอาชีพยอดนิยมในปี 2021 : ภาพจาก News Corp

รายงานชุด Australian Jobs 2013 ของกระทรวงแรงงานพบว่า ความต้องการขั้นพื้นฐานในการทำงานส่วนใหญ่ไม่เพียงต้องการทักษะทางด้านการคำนวณและการอ่านเท่านั้น แต่ยังต้องการทักษะทางด้านดิจิตอลอีกด้วย

นาง Fraser กล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยี่ย่อมหมายถึงงานที่ทำด้วยคนบางงานจะถูกเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรแทน และงานหลายงานยังต้องปรับเข้าหาดิจิตอล แม้แต่งานผู้ช่วยขายก็ตาม

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

1 reply

  1. Please I am interested in this.
    What further information may be required.

    Looknam Kaewbutdee

    0422 600 357

    ruknamkaewbutdee@gmail.com

Leave a Reply to Looknam Kaewbutdee Cancel reply

%d bloggers like this: