ช่างอิฐ, ช่างไม้, ไฟฟ้า, ประปาขาดแคลน ปีหน้าอิมฯเพิ่มโควต้ารับเข้าประเทศ

ช่างก่ออิฐในออสเตรเลีย ค่าจ้างตกก้อนละ 2 เหรียญ : ภาพจาก oneserland.com.au

ช่างก่ออิฐในออสเตรเลีย ค่าจ้างตกก้อนละ 2 เหรียญ : ภาพจาก oneserland.com.au

31 ก.ค. 2016 แรงงานช่างอิฐขาดแคลนจนค่าจ้างถีบตัวสูงขึ้น ด้วยค่าแรงก่ออิฐก้อนละ 2 เหรียญ ส่งผลให้กระทรวงการเข้าเมืองแก้ปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างขาดแคลนด้วยการรับแรงงานจากต่างชาติเข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น

การขาดแคลนช่างฝีมือแรงงาน (tradesman) และผู้ฝึกหัดงานเพื่อเป็นช่างฝีมือ (apprentice tradesman) ย่อมหมายถึงนายจ้างจะได้รับอนุญาตในการนำเข้าช่างไม้, ช่างไฟฟ้า, ช่างประปา และช่างก่ออิฐเพิ่มขึ้นในปีหน้า

ด้วยเหตุที่อุตสหกรรมเหมืองแร่ถดถ่อยลง ทำให้กระทรวงการเข้าเมืองตัดโควต้านำเข้าวิศวกรเหมืองแร่และวิศวกรปิโตเลียมออกจากบัญชีแรงงานขาดแคลนในปีหน้า

นอกจากนั้นยังตัดผู้มีวิชาชีพเป็นนักทันตานามัย (dental hygienist), ช่างเทคนิคการจัดฟัน, เจ้าหน้าที่อนามัยสิ่งแวดล้อม (environmental health officers), นักอาชีวอนามัย (occupational health) และที่ปรึกษาทางด้านความปลอดภัยทางสุขภาพออกจากบัญชีอาชีพที่ต้องการในปี 2016-17

ในทางตรงกันข้ามประเทศออสเตรเลียจะต้อนรับแรงงานด้านช่างมีฝีมือ, ครู, แพทย์, พยาบาล และผู้จัดการสถานดูแลเด็ก

ชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต้องตามที่กำหนดไว้ สามารถยื่นเรื่องเข้ามาทำงานได้โดยไม่ต้องมีนายจ้างเป็นสปอนเซอร์

วิชาชีพผู้จัดการโครงการก่อสร้าง, ผู้ก่อสร้างโครงการ, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร, ผู้จัดการฝ่ายผลิตของเหมืองแร่ และผู้จัดการศูนย์ดูแลเด็กเป็นอาชีพที่มีความต้องการในระดับต้น ๆ ของอาชีพตามบัญชีขาดแคลนใหม่จำนวน 183 วิชาชีพ

ทางด้านมูลนิธิการฝึกอบรมการก่ออิฐก้อนและอิฐบล็อกแห่งออสเตรเลีย (ABTTF) ได้แสดงตัวเลขค่าจ้างช่างก่ออิฐเสนอต่อกระทรวงการเข้าเมืองว่า การขาดแรงงานทำให้ค่าจ้างก่ออิฐเพิ่มจากเดิม 850 เหรียญต่อ 1,000 ก้อนกลายเป็น 2,000 เหรียญในขณะนี้ หรือตกก้อนละ 2 เหรียญทีเดียว

ในขณะที่ Master Builders Australian (เป็นสมาคมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างขนาดใหญ่สมาคมหนึ่ง) กล่าวว่ากว่าครึ่งหนึ่งของคนรุ่นหนุ่มสาวที่เข้าฝึกหัดงานเป็นช่างฝีมือได้ยุติการฝึกทำงานก่อนที่พวกเขาจะได้เป็นเทรดส์แมนเต็มตัว (ชาวออสซี่เรียกช่างมีฝีมือหรือเทรดส์แมนว่า “เทรดดี้” หรือ “Tradies” ส่วนการฝึกงานเพื่อเป็นเทรดดี้จะต้องใช้เวลาทำงานในชีวิตจริง 3 ปีเต็ม เพื่อรับประกันประสบการณ์ในการทำงาน)

Master Builders ยังระบุว่า จำนวนผู้เข้าฝึกงานเป็นช่างเทคนิคและช่างเทรดดี้ทั่วประเทศได้ลดจาก 206,000 คนในปี 2010 ลดลงเหลือ 174,900 คนในปีที่ผ่านมา (2015-2016)

อย่างไรก็ตามนาย Dave Noonan เลขธิการแห่งชาติของสหภาพแรงงาน CFMEU (สหภาพแรงงานพนักงานการก่อสร้าง, ป่าไม้, เหมืองแร่และพลังงาน) ได้ออกมาคัดค้านการรับชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน โดยอ้างว่าขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในช่วงของการอ่อนตัว

ผู้เข้าฝึกเป็นช่างก่ออิฐเริ่มต้นต้องทำเวิร์คช็อปก่อนที่จะออกภาพสนาม ภาพนี้ที่วิทยาลัย Tonsley TAFE การเป็น apprenticeship ใช้เวลาสามปีก่อนที่จะเป็นเทรดดี้ จะว่าไปแล้วอาชีพนี้มีรายได้ดีกว่าสถาปนิกและวิศวกรเสียด้วยซ้ำ เพียงแต่งานหนักหน่อยเท่านั้น : ภาพจาก abttf.com.au

ผู้เข้าฝึกเป็นช่างก่ออิฐเริ่มต้นต้องทำเวิร์คช็อปก่อนที่จะออกภาพสนาม ภาพนี้ที่วิทยาลัย Tonsley TAFE การเป็น apprenticeship ใช้เวลาสามปีก่อนที่จะเป็นเทรดดี้ จะว่าไปแล้วอาชีพนี้มีรายได้ดีกว่าสถาปนิกและวิศวกรเสียด้วยซ้ำ เพียงแต่งานหนักหน่อยเท่านั้น : ภาพจาก abttf.com.au

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: