สู่เดือนกรกฎาคม 2559

 

สู่เดือนกรกฎาคม 2559

ประชาชนกำลังลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้ง Bondi จึงไม่แปลกที่มีคนสวมชุดว่ายน้ำเข้ามาลงคะแนนเสียง : ภาพนี้จากสำนักข่าว SBS

ประชาชนกำลังลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้ง Bondi จึงไม่แปลกที่มีคนสวมชุดว่ายน้ำเข้ามาลงคะแนนเสียง : ภาพนี้จากสำนักข่าว SBS

เดือนกรกฎาคมประเทศออสเตรเลียเข้าสู่กลางฤดูหนาว เดือนนี้นครซิดนีย์นครหลวงแห่งรัฐน.ซ.ว. มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 13 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่ำสุดที่เฉลี่ย 8 องศา และสูงสุดที่เฉลี่ย 16 องศา

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาทำนายว่าวันที่อากาศร้อนที่สุดในนครซิดนีย์ของเดือนคือวันที่ 11 กรกฎาคมตอนกลางวันจะมีอุณหภูมิสูงสุด 19 องศา ส่วนวันที่เย็นที่สุดของเดือนคือวันที่ 13 กรกฎาคมตอนกลางคืนมีอุณหภูมิต่ำสุดที่ 5 องศา เดือนกรกฎาคมนครซิดนีย์จะมีแสงพระอาทิตย์ประมาณ 7 ชั่วโมงต่อวัน

ผังอุณหภูมิของนครซิดนีย์ในเดือนกรกฎาคม 2016  สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออุณหภูมิต่ำสุดของวัน (สีฟ้าเข้ม) จะสูงกว่าอุณหภุมิต่ำสุดเฉลี่ย (สีฟ้าอ่อน) อยู่หลายวัน ยกเว้นวันที่ 3, 12, 13 และ 14 กรกฎาคม ส่วนอุณหภมูิสูงสุดของวัน (สีส้มแก่) ส่วนใหญ่จะสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยของแต่ละวัน (สีส้มอ่อน)

ผังอุณหภูมิของนครซิดนีย์ในเดือนกรกฎาคม 2016 สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออุณหภูมิต่ำสุดของวัน (สีฟ้าเข้ม) จะสูงกว่าอุณหภุมิต่ำสุดเฉลี่ย (สีฟ้าอ่อน) อยู่หลายวัน ยกเว้นวันที่ 3, 12, 13 และ 14 กรกฎาคม ส่วนอุณหภมูิสูงสุดของวัน (สีส้มแก่) ส่วนใหญ่จะสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยของแต่ละวัน (สีส้มอ่อน)

นครเมลเบิร์นนครหลวงของรัฐวิกตอเรียเมืองที่มีคนไทยอยู่อาศัยหนาแน่นเป็นอันดับสองรองจากนครซิดนีย์ เดือนกรกฎาคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยที่ 5 องศา และสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ 13 องศา

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาทำนายว่าวันที่อากาศร้อนที่สุดของเดือนคือวันที่ 10 กรกฎาคมตอนกลางวันจะมีอุณหภูมิสูงสุดที่ 16 องศา ส่วนวันที่เย็นที่สุดของเดือนคือวันที่ 7 และ 13 กรกฎาคมตอนกลางคืนมีอุณหภูมิที่เฉลี่ย 3 องศา

ภาพผังอุณหภูมินครเมลเบิร์นเดือนกรกฎาคม 2016 สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออุณหภูมิต่ำสุดของวัน (สีฟ้าเข้ม) จะสูงกว่าสูงกว่าอุณหภุมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย (สีฟ้าอ่อน) ยกเว้นวันที่ 7, 12, 13 และ 14 กรกฎาคมอุณหภูมิต่ำสุดจะต่ำกว่าอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย   ส่วนอุณหภูมิสูงสุดของวัน (สีส้มแก่) ส่วนใหญ่จะต่ำกว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของวัน (สีส้มอ่อน) ยกเว้นในวันที่ 2,3, 9, 10 และ 11 จะสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของวัน

ภาพผังอุณหภูมินครเมลเบิร์นเดือนกรกฎาคม 2016 สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออุณหภูมิต่ำสุดของวัน (สีฟ้าเข้ม) จะสูงกว่าสูงกว่าอุณหภุมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย (สีฟ้าอ่อน) ยกเว้นวันที่ 7, 12, 13 และ 14 กรกฎาคมอุณหภูมิต่ำสุดจะต่ำกว่าอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย ส่วนอุณหภูมิสูงสุดของวัน (สีส้มแก่) ส่วนใหญ่จะต่ำกว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของวัน (สีส้มอ่อน) ยกเว้นในวันที่ 2,3, 9, 10 และ 11 จะสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของวัน

 

เลือกตั้งแบบออสซี่..ออสซี่

เดือนกรกฎาคมถือเป็นเดือนแห่งการเลือกตั้งใหญ่ จัดให้มีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม ไม่ว่าพรรคใดจะชนะการเลือกตั้ง ประเทศออสเตรเลียก็จะได้นายกรัฐมนตรีที่นำพรรคชนะการเลือกตั้งคนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนาย Malcolm Turnbull นายกฯคนปัจจุบัน (ได้ตำแหน่งนายกฯจากผลโหวตของส.ส.และส.ว.ของพรรค) หรือนาย Bill Shorten ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน

จิงโจ้นิวส์จะไม่ขอให้ความเห็นมากไปกว่านี้ เพื่อวางตัวเป็นกลางทางการเมือง เอาไว้ว่ากันหลังผลการนับคะแนน

กฎกติกาการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วนของบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ white ballot paper กล่าวคือ ยังคงให้สิทธิผู้ลงคะแนนจะเลือกเป็นพรรคหรือกลุ่ม หรือ (ไม่ใช่และ) เลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคล

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งส.ว.ในกรณีที่ต้องการเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคล : ภาพประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการเลือกตั้ง

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งส.ว.ในกรณีที่ต้องการเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคล : ภาพประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการเลือกตั้ง

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องการเลือกส.ว.เป็นรายบุคคลยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือให้เขียนหมายเลขอย่างน้อย 12 หมายเลขลงในช่องผู้สมัครส.ว.ที่ต้องการ ตามตัวอย่างภาพข้างบนครับ

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งส.ว.ในกรณีที่ต้องการเลือกผู้สมัครเป็นพรรค : ภาพประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการเลือกตั้ง

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งส.ว.ในกรณีที่ต้องการเลือกผู้สมัครเป็นพรรค : ภาพประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการเลือกตั้ง

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องการเลือกส.ว.เป็นพรรคหรือกลุ่มแต่เดิมให้เขียนเลข 1 ไว้ในช่องพรรคหรือกลุ่มที่ต้องการ   แต่กฎกติกาใหม่ผู้ลงคะแนนจะต้องเขียนหมายเลขอย่างน้อย 1 ถึง 6 ตามตัวอย่างดังภาพครับ

ส่วนสาเหตุก็เพื่อป้องกันผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงระดับเลข 3 หลักกลับได้รับเลือกตั้งเป็นส.ว.โดยอาศัยเกมพรีเฟอเรนซ์ของพรรคและกลุ่มการเมืองที่ป้องกันไม่ให้พรรคฝ่ายตรงข้ามได้ที่นั่งไป

เหมือนอย่างการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เราได้ส.ว.เลขสาม-สี่หลักเป็นผู้ถือดุลแห่งอำนาจในสภาสูง พวกเขาขัดขวางร่างกฎหมายสำคัญหลายร่าง โดยบางร่างมีเหตุผลเพียงแค่ความสะใจเท่านั้น จนเป็นเหตุให้มีการยุสภาทั้งสองเกิดขึ้น

การลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง Bondi เช่นกัน : ภาพนี้จากสำนักข่าว ABC

การลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง Bondi เช่นกัน : ภาพนี้จากสำนักข่าว ABC

ส่วนการมาลงคะแนนเสียงก็เป็นไปอย่างประชาธิปไตยเต็มใบแบบออสซี่ ๆ จะแต่งกายทูพีชหรือกางเกงว่ายน้ำก็ได้ตามสะดวก แต่ถ้าน้อยชิ้นมากกว่านี้ก็จะถูกตำรวจจับแน่ในข้อหากระทำอนาจารในที่สาธารณะ

ส่วนการใช้สิทธิเพียงแค่บอกชื่อและนามสกุลเท่านั้นเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งก็จะให้บัตรลงคะแนนสีเขียว (เลือกส.ส.) และบัตรลงคะแนนสีขาว (เลือกส.ว.) ไม่ต้องแสดงหลักฐานประจำตัว ไม่ต้องพิมพ์นิ้วมือ

เพราะหากผู้ลงเล่นการเมืองไม่คิดทุจริตแล้ว ระบบจะเปิดช่องให้โกงอย่างไรก็ไม่มีทุจริตเลือกตั้งเกิดขึ้น แต่ถ้านักการเมืองไฝ่แต่จะทุจริตแล้ว ไม่ว่าจะหาทางป้องกันอย่างไร พวกมันก็จะหาทางทุจริตจนได้ครับ

 

หมายเหตุ ขณะนี้จิงโจ้นิวส์ไม่สามารถโพสต์ข่าวและบทความได้โดยตรง ต้องอาศัยโพสต์ข่าวผ่านระบบแมนนวล  และยังไม่สามารถใช้งาน edit ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของโปรแกรม wordpress แต่จิงโจ้นิวส์ยังคงต้องการความร่วมมือในการแจ้งคำที่สะกดผิดผ่านเว็บไซท์ โดยตรงหรือผ่านอีเมล  เมื่อโปรแกรมกลับมาใช้ได้ปกติ จะกลับมาแก้ไขภายหลัง  ขอบคุณครับ

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย, บทความทั่วไป

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: