รัฐ SA ออกกฎหมายปรับ $50,000 ก่อสร้างติดตั้งป้ายความเร็วรถโดยไม่จำเป็น

นสพ. the Advertiser ฉบับ 11 มิถุนายน 5016 พาดหัวข่าว "หลีกออกไปจากทาง" ชัยชนะสำหรับผู้ขับรถ-ทีมงานก่อสร้างเผชิญปรับ 50,000 เหรียญหากทิ้งป้ายสัญญาณความเร็วบนถนนโดยไม่จำเป็น"

นสพ. the Advertiser ฉบับ 11 มิถุนายน 5016 พาดหัวข่าว “หลีกออกไปจากทาง” ชัยชนะสำหรับผู้ขับรถ-ทีมงานก่อสร้างเผชิญปรับ 50,000 เหรียญหากทิ้งป้ายสัญญาณความเร็วบนถนนโดยไม่จำเป็น”

11 มิ.ย. 2016 ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทิ้งป้ายสัญญาณกำหนดความเร็วรถนานเกินความจำเป็นจะเผชิญกับการถูกปรับ 50,000 เหรียญพร้อมกับถูกเก็บค่าธรรมเนียม “ค่าเช่าช่องทางจราจร” ต่อการกั้นช่องทางจราจร อันเป็นไปตามกฎหมายใหม่ของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

นอกจากนั้นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงการขนส่งยังสามารถเก็บป้ายสัญญาณกำหนดความเร็วรถในพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่มีการทำงานหรือพิจารณาแล้วว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายออกไปได้

การแก้ไขกฎหมายใหม่ก็เพื่อแก้ปัญหาการจราจรคับคั่ง หลังจากจำนวนรถยนต์ในนครแอดิเลดเพิ่มขึ้น 20% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และผลการศึกษาพบว่าการจราจรในนครแอดิเลดติดขัดทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ในอัตราความเร็วลดลง 8% ในช่วงเวลาเดียวกัน

สมาคมราชยานยนต์แห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (RAA) เชื่อว่ากฎหมายใหม่จะผลักดันให้ผู้ก่อสร้างและซ่อมถนนหรืออาคารริมถนนใช้ป้ายสัญญาณหรือกั้นกันช่องทางการจราจรเท่าที่จำเป็น หลังจากพบผู้ก่อสร้างติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วรถวิ่งในสถานที่ก่อสร้างที่ไม่ได้ทำงานใด ๆ นานนับสัปดาห์

#การแก้ไขพ.ร.บ.การจราจรฉบับใหม่จะช่วยให้ผู้ทำงานซ่อมถนนจะต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมว่าพวกเขาจะใช้เวลาที่ส่งผลต่อการจราจรติดขัดนานเท่าใด

ติดป้ายจำกัดความเร็วเหล่านี้ หากไม่จำเป็นต่อไปเจอปรับ 20,000 เหรียญ ทำผิดซ้ำสอง 50,000 เหรียญ : ภาพจากนสพ. The Advertiser

ติดป้ายจำกัดความเร็วเหล่านี้ หากไม่จำเป็นต่อไปเจอปรับ 20,000 เหรียญ ทำผิดซ้ำสอง 50,000 เหรียญ : ภาพจากนสพ. The Advertiser

ในปัจจุบันการติดป้ายเครื่องหมายจราจรในพื้นที่ทำการซ่อมถนนหรือการก่อสร้างบางรายกระทำโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือแจ้งให้การทางหลวงและการจรจรของรัฐรับทราบ

ภายใต้กฎหมายใหม่ ถ้าลูกจ้างกระทำผิดต่อเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายสัญญาณหรือเครื่องกีดขวางการจราจร นายจ้างจะถูกปรับไม่เกิน 20,000 เหรียญต่อความผิดครั้งแรก และไม่เกิน 50,000 เหรียญต่อความผิดครั้งต่อไป

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: