ความสามารถแข่งขันออสซี่ดีขึ้นนิดหนึ่ง แต่ยังตามหลังประเทศผู้นำเศรษฐกิจ

รายงานชุด 2016 IMD World Competitiveness Yearbook : ภาพจาก worldcompetitiveness.imd.com

รายงานชุด 2016 IMD World Competitiveness Yearbook : ภาพจาก worldcompetitiveness.imd.com

4 มิ.ย. 2016 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศออสเตรเลียได้ขยับอันดับดีขึ้นหนึ่งตำแหน่ง แต่ยังคงห่างชั้นประเทศผู้นำด้านเศรษฐกิจของโลก อันเป็นไปตามรายงานของสถาบัน IMD ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจและการบริหารในเมืองโลซานประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (รายงานนี้ออกมาตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม แต่จิงโจ้นิวส์อยู่ในระหว่างการเดินทาง ในวันนี้ไม่มีข่าวเด่นจึงขออนุญาตนำย้อนกลับมารายงานครับ)

จากรายงานชุด 2016 IMD World Competitiveness Yearbook แสดงการจัดอันดับประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุดประจำปีอันดับ (1) ได้แก่ฮ่องกง ตามด้วย (2) สวิตเซอร์แลนด์ และ (3) สหรัฐอเมริกา จากการจัดอันดับทั้งหมด 61 ประเทศ

สำหรับประเทศออสเตรเลียได้เขยิบจากอันดับที่ 18 ในปีที่แล้วมาอยู่ที่ 17 เนื่องมาจากการปรับปรุงที่ดีขึ้นในด้านกฎระเบียบแรงงาน, การตัดสินใจของรัฐบาลและราคาเชื้อเพลิง

โดยออสเตรเลียยังคงรักษาความเด่นในด้านสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย, มาตรฐานการศึกษา, ทักษะของแรงงาน ในขณะที่ฮ่องกงมีจุดเด่นสูงสุดในด้านของภาษีเงินได้ (เก็บต่ำมาก) แต่ออสเตรเลียทำไม่ได้ดีในด้านนี้ (เก็บภาษีสูงมาก) นอกจากนั้นออสเตรเลียยังทำไม่ได้ดีในด้านของต้นทุนการแข่งขัน (ค่าแรงสูงในอันดับต้น ๆ ของโลก) และด้านแรงงานสัมพันธ์

เฉพาะในประเทศภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกด้วยกันความสามารถในการแข่งขันของออสเตรเลียยังเป็นรองฮ่องกง (อันดับ 1), สิงคโปร์ (อันดับ 4), ไต้หวัน (อันดับ 14), และนิวซีแลนด์ (อันดับ 16)

แต่ยังนำประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันอีกหลายประเทศเช่น มาเลเซีย (อันดับ 19), จีน (อันดับ 25), ญี่ปุ่น (อันดับ 26), ไทย (อันดับ 28), (เกาหลีใต้ (อันดับ 29), อินเดีย (อันดับ 41), ฟิลิปปินส์ (อันดับ 42) และอินโดนีเซีย (อันดับ 48)

IMD ได้จัดอันดับโดยการเปรียบเทียบการแข่งขันเชิงธุรกิจของประเทศต่าง ๆ จำนวนกว่า 340 แขนง แต่มีเพียง 61 ประเทศที่สามารถให้ข้อมูลได้ครบหรือเกือบทั้งหมด

โดยสองในสามของแขนงข้อมูลอาศัยข้อมูลฐานทางสถิติ อีกหนึ่งในสามเป็นการทำการออกแบบสำรวจจากผู้บริหารระดับสูงกว่า 5,500 คนจากทั่วโลก

ศาสตราจารย์ Stephen Martin ผู้อำนวยการบริหารของคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งออสเตรเลีย (CEDA) กล่าวว่า แม้เครื่องชี้นำเศรษฐกิจสำคัญจะบ่งบอกว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียยังคงย่ำอยู่กับที่ แต่แท้จริงแล้วความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน 10 อันดับแรกของโลกจากการจัดของสถาบัน IMD มีดังนี้

  1. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. สวิตเซอร์แลนด์
  3. สหรัฐอเมริกา
  4. สิงคโปร์
  5. สวีเดน
  6. เดนมาร์ก
  7. ไอร์แลนด์
  8. เนเธอร์แลนด์
  9. นอรเวย์
  10. แคนาดา

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์ Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: