อัตราเงินเดือนสูงสุดในแต่ละรัฐ ศัลยแพทย์นำโด่งในทุกรัฐและดินแดน

ศัลยแพทย์เป็นอาชีพที่มีรายได้สูงที่สุดในออสเตรเลีย : ภาพจาก newhealthadvisor.com

ศัลยแพทย์เป็นอาชีพที่มีรายได้สูงที่สุดในออสเตรเลีย : ภาพจาก newhealthadvisor.com

20 พ.ค. 2016 สำนักงานภาษีแห่งออสเตรเลียหรือ ATO ได้เปิดเผยอาชีพที่ทำรายได้สูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย โดยถือจากรายได้พึงประเมินภาษีโดยเฉลี่ย (average taxable income หรือรายได้หลังจากหักค่าลดย่อนทางภาษี)

ปรากฎว่า ศัลยแพทย์เป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงที่สุดในทุกรัฐด้วยรายได้พึงประเมินฯเฉลี่ย 375,097 เหรียญต่อปีในขณะที่วิสัญญีแพทย์และแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำรายได้สูงสุดในสามอันดับแรก ด้วยรายได้เฉลี่ยที่ 331,867 เหรียญและ 279,022 เหรียญตามลำดับ

ในขณะที่ผู้อยู่ในอาชีพผู้อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการอยู่รั้งท้ายของผู้มีรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ด้วยรายได้เฉลี่ยทั่วประเทศ 164,097 เหรียญ

สำหรับอันดับอาชีพที่ทำรายได้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละรัฐและดินแดนมีดังนี้

 

ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT)

1 ศัลยแพทย์ $331,793
2 วิสัญญีแพทย์ $319,942
3 แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง $279,183
4 จิตแพทย์ $220,642
5 ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย $199,254
6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ $182,570
7 ทันตแพทย์ $173,676
8 นักค้าเงิน $148,877
9 เภสัชกร, นักวิทยาศาสตร์การอาหาร $148,035
10 ผู้อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการ $139,545

 

รัฐนิวเซาท์เวลส์

1 ศัลยแพทย์ $304,398
2 วิสัญญีแพทย์ $303,253
3 นักค้าเงิน $285,253
4 แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง $266,906
5 ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย $216,049
6 จิตแพทย์ $200,646
7 ผู้อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการ $184,624
8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ $170,835
9 ผู้จัดการการเงิน $155,873
10 นักเศรษฐศาสตร์ $153,580

 

นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

1 ศัลยแพทย์ $449,330
2 วิสัญญีแพทย์ $327,049
3 แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง $224,485
4 ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย $224,043
5 จิตแพทย์ $220,620
6 ทันตแพทย์ $185,124
7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ $174,026
8 วิศวกรเหมืองแร่ $170,232
9 วิศวกรเคมีและวิศวกรวัสดุ $169,780
10 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม $167,300

 

รัฐควีนสแลนด์

1 ศัลยแพทย์ $427,543
2 วิสัญญีแพทย์ $362,538
3 แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง $319,014
4 จิตแพทย์ $217,455
5 ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย $202,416
6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ $195,345
7 วิศวกรเหมืองแร่ $165,804
8 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม $159,113
9 แพทย์ตรวจโรคทั่วไป หรือ GP $146,641
10 นักค้าเงิน $145,258

 

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

1 ศัลยแพทย์ $363,964
2 วิสัญญีแพทย์ $329,104
3 แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง $303,047
4 จิตแพทย์ $212,332
5 ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย $199,940
6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ $177,344
7 วิศวกรเหมืองแร่ $156,016
8 นักค้าเงิน $148,348
9 แพทย์ตรวจโรคทั่วไป หรือ GP $142,085
10 อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการ $139,062

 

รัฐแทสมาเนีย

1 ศัลยแพทย์ $431,322
2 วิสัญญีแพทย์ $298,327
3 แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง $276,791
4 ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย $214,661
5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ $199,219
6 จิตแพทย์ $196,401
7 ทันตแพทย์ $176,524
8 วิศวกรเหมืองแร่ $142,027
9 แพทย์ตรวจโรคทั่วไป หรือ GP $139,704
10 ที่ปรึกษาการลงทุนทางการเงิน $134,559

 

รัฐวิกตอเรีย

1 ศัลยแพทย์ $368,863
2 วิสัญญีแพทย์ $335,907
3 แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง $249,395
4 นักค้าเงิน $201,466
5 ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย $200,822
6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ $178,208
7 จิตแพทย์ $168,336
8 อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการ $164,008
9 วิศวกรเหมืองแร่ $150,635
10 นักเศรษฐศาสตร์ $139,808

 

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

1 ศัลยแพทย์ $475,058
2 วิสัญญีแพทย์ $350,341
3 แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง $322,402
4 จิตแพทย์ $237,756
5 แพทย์-ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ $234,856
6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ $212,750
7 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม $210,359
8 วิศวกรเหมืองแร่ $185,800
9 อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการ $185,281
10 ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย $183,958

 

วิศวกรเหมืองแร่ เป็นอาชีพที่ทำรายได้ที่สูงที่สุดในหมู่วิชาชีพทางวิศวกรรมในออสเตรเลีย : ภาพจากนสพ. The Herald Sun

วิศวกรเหมืองแร่ เป็นอาชีพที่ทำรายได้ที่สูงที่สุดในหมู่วิชาชีพทางวิศวกรรมในออสเตรเลีย : ภาพจากนสพ. The Herald Sun

 

หมายเหตุ ขณะนี้จิงโจ้นิวส์อยู่ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ตามที่แจ้งไว้ในสู่เดือนพฤษภาคมครับ

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: