ข่าวร้ายชาวซิดนีย์ค่าโดยสารรถไฟจะขึ้นราคา และเลิก Opal โดยสารฟรีหลัง 8 เที่ยว

การใช้บัตร Opal ที่ทางเข้าสถานีรถไฟ-ทางออกสถานีและบนรถประจำทาง : ภาพประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.

การใช้บัตร Opal ที่ทางเข้าสถานีรถไฟ-ทางออกสถานีและบนรถประจำทาง : ภาพประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.

10 พ.ค. 2016 ผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชนในนครซิดนีย์ต่อไปจะไม่ได้รับสิทธิเดินทางฟรีภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากโดยสาร 8 เที่ยว แต่จะเปลี่ยนมาเป็นจ่ายค่าโดยสารครึ่งหนึ่งหลังจากโดยสารไปแล้ว 8 เที่ยว อันเป็นไปตามข้อเสนอใหม่ของหน่วยงานผู้คุมกฎด้านราคา

ผู้โดยสารที่เปลี่ยนประเภทการขนส่งภายในการเดินเที่ยวเดียว เป็นต้นว่าเปลี่ยนจากรถประจำทางมาขึ้นรถไฟเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง จะได้รับส่วนลด 2 เหรียญเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียต้นทุนคงที่ซ้ำสอง

ข้อเสนอดังกล่าวมาจากคณะอนุญาโญตุลาการอิสระด้านราคาและกฎระเบียบหรือ IPART ซึ่งรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์จะพิจารณาตัดสินใจรับข้อเสนอนี้หรือไม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

นอกจากนั้น IPART ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนดังนี้

– เพิ่มค่าโดยสารต่อวันสำหรับผู้สูงอายุถือบัตร Gold Opal Card จากวันละ 2.50 เหรียญเป็น 3.60 เหรียญ

– เพิ่มค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนทุกประเภทในอัตราเฉลี่ย 4.2% ต่อปีเป็นเวลาสามปี ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

– เพิ่มค่าโดยสารรถไฟส่วนลดในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน (off-peak) จาก 30% เป็น 40%

– เพิ่มเพดานค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ถือบัตร Adult Opal จาก 15 เหรียญเป็น 18 เหรียญสำหรับการเดินทางในวันจันทร์ถึงศุกร์และเพดาน 7.20 เหรียญสำหรับการเดินทางวันเสาร์-อาทิตย์

อย่างไรก็ตามข้อเสนอของ IPART เป็นการหาทางออกให้กับประชาชน หลังจากรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ของนาย Mike Baird ได้ยื่นเสนอขอยกเลิกสิทธ์ค่าโดยสารฟรีหลังจากโดยสาร 8 เที่ยวภายในหนึ่งสัปดาห์ออกไป และการเพิ่มค่าโดยสารที่สูงกว่านี้ ก่อนที่ IPART จะพิจารณาตัดลดลงมา

หมายเหตุ ขณะนี้จิงโจ้นิวส์อยู่ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ตามที่แจ้งไว้ในสู่เดือนพฤษภาคมครับ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: