ออสเตรเลียจะเปลี่ยนฉลากแสดงที่มาของสินค้าอาหาร 1 ก.ค.นี้

ฉลากแสดงสินค้าอาหารที่ปลูกหรือเลี้ยงในออสเตรเลีย, สินค้าผลิตในออสเตรเลียด้วยร้อยละของส่วนผสมในออสเตรเลีย : ภาพจาก industry.gov.au/cool

ฉลากแสดงสินค้าอาหารที่ปลูกหรือเลี้ยงในออสเตรเลีย, สินค้าผลิตในออสเตรเลียด้วยร้อยละของส่วนผสมในออสเตรเลีย : ภาพจาก industry.gov.au/cool

7 พ.ค. 2016 นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป สินค้าอาหารที่วางขายในออสเตรเลียทุกชนิดจะติดฉลากเพื่อให้ลูกค้าทราบชัดเจนยิ่งขึ้นว่าได้ซื้อสินค้าที่ผลิต, ปลูก-เลี้ยง, ทำ หรือเข้าสู้กระบวนการบรรจุภัณฑ์จากแหล่งใด

ผู้บริโภคจะทราบแหล่งที่มาเพียงแค่ดูที่สัญลักษณ์เท่านั้น นอกจากนั้นฉลากยังแสดงจำนวนร้อยละของส่วนผสมที่ผลิตจากออสเตรเลียอีกด้วย

สำหรับสินค้าที่วางขายอยู่แล้ว ยังสามารถวางขายได้ต่อไปจนกว่าจะหมด โดยฉลากใหม่มีดังนี้

2016-05-05 labels1สินค้าปลูก-เลี้ยงในออสเตรเลีย – สำหรับสินค้าที่ใช้ส่วนผสมในออสเตรเลีย 100%

2016-05-05 labels2สินค้าผลิตโดยออสเตรเลีย – สำหรับอาหารที่ใช้ส่วนผสมจากออสเตรเลีย 100% และกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ทำในออสเตรเลีย

2016-05-05 labels3สินค้าผลิตในออสเตรเลีย -สินค้าที่กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ทำในออสเตรเลีย มีส่วนผสมของอาหารนำเข้าเพียงเล็กน้อย   การนำสินค้ามาบรรจุกระป๋อง, การคืนรูป หรือการบรรจุหีบห่อภายในประเทศไม่สามารถอ้างว่าเป็นสินค้าผลิตในออสเตรเลีย

2016-05-05 labels4การห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ในออสเตรเลีย – สินค้าประเภทนี้จะไม่มีสัญลักษณ์จิงโจ้สีเหลือในสามเหลี่ยมสีเขียว แต่จะแสดงร้อยละของส่วนผสมที่ผลิตในออสเตรเลีย

2016-05-05 labels5สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ – ที่ผลิต, ทำ, ปลูก-เลี้ยง หรือบรรจุภัณฑ์ภายนอกออสเตรเลียจะแสดงฉลากที่มาของประเทศนั้น ๆ

คณะกรรมการ ACCC กำหนดเวลาให้สินค้าอาหารทยอยสำแดงป้ายแยกแยะประเทศที่มาของสินค้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผลบังคับใช้เต็มที่ในวันที่ 1 กรกฎาคมปี 2018

หมายเหตุ ขณะนี้จิงโจ้นิวส์อยู่ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ตามที่แจ้งไว้ในสู่เดือนพฤษภาคมครับ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย, ประชาสัมพันธ์

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: