เทศบาลในซิดนีย์ห้ามปลูกไผ่ แม้มีข้อแนะนำไม่ให้ออกเทศบัญญัติเพิ่มเติม

ไผ่รุกราน หรือ running bamboo : ไม่ทราบภาพต้นฉบับ

ไผ่รุกราน หรือ running bamboo : ไม่ทราบภาพต้นฉบับ

5 พ.ค. 2016 เทศบาลเขตแต่ละแห่งมีกฎของตัวเอง อย่างเทศบาลที่บ้านจิงโจ้นิวส์ตั้งอยู่ห้ามปลูกต้นผกากรองเพราะถือเป็นพืชลุกลาม แต่ที่เทศบาล Canterbury ได้ลงมติสั่งห้ามปลูกไผ่ทุกประเภท แม้รายงานของเทศบาลเองเสนอแนะไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายห้ามก็ตาม

นาย Michael Hawatt ส.ข.จากพรรคลิเบอรัลผู้ผลักดันการออกกฎหมายห้ามปลูกไผ่กล่าวว่า มันเป็นความลำบากใจในการตัดสินใจ แต่มันเป็นความจำเป็นที่จะต้องหยุดการขยายตัวของต้นไผ่ที่ไร้การควบคุม

ในปีที่ผ่านมาส.ข. Con Vasiliades จากพรรคลิเบอรัลเช่นกันได้เสนอห้ามปลูกไผ่และห้ามทำการปลูกภายในครึ่งเมตร (50 ซม.) ของพื้นที่แบ่งเขตเทศบาล

รายงานของเทศบาลที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แนะนำว่าไม่มีความจำเป็นที่จะออกกฎหมายเพิ่มเติมจากกฎหมายปัจจุบันที่ควบคุมการปลูกไผ่พันธุ์ต้องห้ามแล้วก็ตาม

รายงานชุดนี้แนะนำ “ให้คงนโยบายปัจจุบันซึ่งไผ่รุกราน (running bamboo หรือ invasive bamboo หรือ phyllostachysgenus) เป็นพืชต้องห้ามตามกฎหมายวัชพืชอันตรายรัฐน.ซ.ว.ปี 1993 (the Noxious Weeds Act 1993 ) อยู่แล้ว และอนุญาตให้ปลูกไผ่กอ (clumping bamboo หรือไผ่มีเหง้าสั้น) เป็นพืชไม้ประดับตามสวนหลังบ้านได้ ซึ่งเทศบาลหลายแห่งในนครซิดนีย์ยึดถือตามกฎหมายนี้

อย่างไรก็ตามเทศบาล Canterbury ได้ผ่านร่างเทศบัญญัติดังกล่าว

แต่ส.ข. Hawatt กล่าวว่า การออกกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็น เพราะหากเพื่อนบ้านของผู้อยู่อาศัยปลูกไผ่ผิดประเภท รากของไผ่สามารถขยายไปไกลและสร้างความเสียหายได้ถึง 300 เมตร

หมายเหตุ ขณะนี้จิงโจ้นิวส์อยู่ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ตามที่แจ้งไว้ในสู่เดือนพฤษภาคมครับ

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: