ส.ว.พรรคจ้อยอยากรู้ทำไมชาว SA 10 คนหางานไม่ได้เป็นเวลา 25 ปี

2016-04-06 Richman Dole2

ใบแสดงเจตจำนงค์ต้องการหางานทำ : ภาพจาก Port News

6 เม.ย. 2016 นักการเมืองรัฐเซาท์ออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการสอบสวนบุคคล 10 คนว่าทำไมพวกเขาถึงกินเงินสวัสดิการว่างงานติดต่อกันเป็นเวลาเกือบ 25 ปีโดยไม่มีงานทำ ทำให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูทั้งสิบคนไปแล้วเป็นเงิน 3.4 ล้านเหรียญ

ข้อมูลดังกล่าวทำให้นาย Dennis Hood วุฒิสมาชิกรัฐสภารัฐเซาท์ออสเตรเลียจากพรรคแฟมิลีเฟริสต์เรียกร้องให้รัฐสภามีการสอบสวน และหากพบว่าบุคคลซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงทั้ง 10 คนเจตนาที่จะไม่ทำงาน ก็สมควรที่จะงดการจ่ายเงินสวัสดิการคนว่างงาน

ทั้งนี้จากข้อมูลที่หามาได้โดยอาศัยกฎหมายเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารพบว่าชาวรัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นชาย 6 คนและหญิง 4 คนได้รับเงินสวัสดิการว่างงานติดต่อกันมานับตั้งแต่ปี 1991 เมื่อนำค่าเงินเฟ้อและต้นทุนค่าครองชีพและผลประโยชน์จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2016 คิดเป็นเงิน 3.4 ล้านเหรียญ

ตัวเลขดังกล่าวเป็นการคำนวนจากการรับเงินสวัสดิการขั้นต่ำสุดสำหรับบุคคลเดี่ยวที่ไม่มีบุตรในอัตรา 527 เหรียญต่อสองสัปดาห์   โดยยังไม่ได้รวมเงินสวัสดิการอื่น ๆ เช่นเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่อยู่อาศัย, ค่ายารักษาโรค, ค่าโทรศัพท์, เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้อยู่ในที่กันดานและเงินค่าฝึกอบรม

ส.ว. Hood กล่าวว่า เป็นเรื่องอยากที่จะเชื่อว่าคนที่มีสุขภาพดีทั้ง 10 คนจะไม่สามารถหางานทำได้แม้แต่งานเดียวในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีงานหลายต่อหลายตำแหน่งไม่สามารถหาแรงงานภายในประเทศได้ จนต้องนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศ

เขากล่าวว่า เงินสวัสดิการว่างงานสมควรจ่ายให้กับผู้ว่างงานแต่ไม่สามารถหางานทำได้อย่างแท้จริง สำหรับบุคคลที่ปฏิเสธที่จะหางานทำ พวกเขาก็ไม่สมควรได้รับเงินเลี้ยงดูนี้มาจากเงินภาษีของประชาชน

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: