อัตราออสซี่เกิดต่างปท.เพิ่มสูงสุดในรอบ 120 ปี ออสซี่เชื้อสายไทยเพิ่มเร็วในอันดับ 9

2016-04-01 OBA5

ไทยทาวน์ย่านธุรกิจการค้าของคนไทยในใจกลางนครซิดนีย์

1 เม.ย. 2016 ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดระบุว่า สัดส่วนของชาวออสเตรเลียเกิดในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 120 ปี โดยชาวไทยในแดนจิงโจ้มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงสุดโดยเฉลี่ย 7.80% ต่อปี

ในปี 2015 ยอดประชากรออสเตรเลียที่เกิดในต่างประเทศอยู่ในอัตรา 28.0% ถือเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนับจากปี 1895 เป็นต้นมา

2016-04-01 OBA2

ตารางแสดงประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของชาวออสเตรเลียที่เกิดในต่างประเทศของปี 2015 สิบห้าอันดับแรก คนไทยอยู่ในอันดับ 9 เท่ากับจีน จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ : ภาพจากสำนักพิมพ์ Fairfax Media

ชาวออสเตรเลียที่เกิดในประเทศเนปาลมีอัตราเติบโตสูงสุดในอัตราปีละ 27.5% ทำให้ยอดประชากรชาวเนปาลในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 11 เท่าในรอบ 10 ปีจากจำนวนประมาณ 3,800 คนในปี 2005 มาเป็นกว่า 43,500 คนในปี 2015

ตามด้วยผู้ย้ายถิ่นมาจากประเทศปากีสถาน, บราซิลและอินเดียโดยมีประชากรเพิ่มขึ้น 3 เท่าในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

สำหรับชาวไทยในออสเตรเลียมีอัตราเติบโตในอันดับที่ 9 เท่ากับจีนที่ 7.8% โดยเพิ่มจาก 31,540 คนในปี 2015 มาเป็น 66,740 คนในปี 2015

สำหรับถิ่นที่คนไทยเข้ามาตั้งหลักแหล่งในออสเตรเลียโดยใช้ตัวเลขจากการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งล่าสุดในปี 2011 ระบุว่ามีคนไทยเกิดนอกประเทศออสเตรเลียมีจำนวน 52,990 คน แยกตามที่อยู่อาศัยดังนี้ รัฐนิวเซาท์เวลส์ 20,530 คน (39%), รัฐวิกตอเรีย 12,450 คน (23%), รัฐควีนสแลนด์ (15%), เวสเทิร์นออสเตรเลีย 6,710 คน (13%), เซาท์ออสเตรเลีย 2,510 คน (5%), ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีหรือ ACT 1,190 คน (2%), นอร์เทิร์นเทร์ริทอรีหรือ NT 900 คน (2%) และแทสมาเนีย 560 คน (1%)

(สำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรอีกครั้งในปีนี้โดยถือคืนที่ 9 สิงหาคม 2016 เป็นวันทำการสำรวจ)

2016-04-01 OBA3

แผนผังจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงอัตราผู้ตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียที่เกิดในต่างประเทศได้สูงขึ้นในรอบ 120 ปี : ภาพจากสำนักข่าว Fairfax Media

จากแผนผังด้านบนแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของชาวออสเตรเลียเกิดในต่างประเทศขึ้นสู่จุดสูงสุดในทศวรรษที่ 1890s ในอัตราเกือบ 30% เริ่มจากผู้อพยพเข้ามาหลังจากออสเตรเลียถูกพบเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยแร่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม จากนั้นชาวจีนได้หลั่งไหลเข้ามาในยุคตื่นทอง (gold rush era)

การหลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาติสะดุดลงเมื่อออสเตรเลียใช้นโยบายออสเตรเลียผิวชาว หรือ White Australia Policy ด้วยการปิดประเทศโดยเปิดรับเฉพาะผู้อพยพจากบางประเทศที่เป็นสมาชิกในเครือจักรภพ จนกระทั่งสงครามโลกสิ้นสุดลง คือเหตุผลที่ทำไมสัดส่วนของชาวออสเตรเลียที่เกิดในต่างชาติลดลง และเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองราวกลางทศวรรษที่ 1940s

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีสัดส่วนพลเมืองเกิดในต่างประเทศในอันดับที่สี่ของกลุ่มประเทศองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยตามหลังประเทศลักเซมเบิร์ก (43.7%), สวิตเซอร์แลนด์ (28.3%) และนิวซีแลนด์ (28.2%)

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย, ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: