ปี 2017 ไปรษณีย์ออสซี่ อาจหมดหน้าที่ในการทำหนังสือเดินทาง

2016-03-21 passport 3

ชายสูงอายุกำลังสอบถามเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ในการทำหนังสือเดินทาง : ภาพประชาสัมพันธ์จาก passports.gov.au

21 มี.ค. 2016 จิงโจ้นิวส์จำได้ว่าเวลาเข้าไปติดต่อที่ทำการไปรษณีย์สาขาย่อยข้างบ้าน หากมีคนมาทำหนังสือเดินทางละก็ออกวุ่นวาย เพราะมีเจ้าหน้าที่เพียงแค่สองคนและหากอีกคนเกิดออกไปกินอาหารกลางวัน ในปีหน้าการขอทำหนังสือเดินทางจากที่ทำการไปรษณีย์อาจไม่มีอีกแล้ว

ในอนาคตผู้อยู่ตามนครหลวงต่าง ๆ อาจจะต้องเดินทาง 20 กม.เพื่อการสัมภาษณ์และทำหนังสือเดินทาง ในขณะที่ผู้อยู่ในชนบทอาจจะต้องใช้บริการรับทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ตามหน้าร้านในเวลาที่กำหนด อันเป็นไปตามแผนการยกเครื่องระบบการจัดทำหนังสือเดินทางใหม่ขอกระทรวงการต่างประเทศและการค้า

สืบเนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและความต้องการเดินทางไปต่างประเทศสูงขึ้น รัฐบาลกลางกำลังพิจารณาเปลี่ยนแปลงการยื่นขอทำหนังสือเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยคาดว่าจะมีถึง 3 ล้านฉบับต่อปีในปี 2019 เมื่อเทียบจากปีการเงิน 2014-15 ที่มีผู้ยื่นขอจำนวน 1.8 ล้านฉบับ การบริการทำหนังสือเดินทางออนไลน์อาจเป็นอีกบริการหนึ่งที่จะมารองรับความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้สัญญาระหว่างการไปรษีณีย์ออสเตรเลีย หรือ Australia Post กับกระทรวงการต่างประเทศในการให้บริการรับทำหนังสือเดินทางจะหมดลงวันที่ 30 มิถุนายน 2017 และไม่มีเครื่องรับประกันว่าจะมีการต่อสัญญาออกไปอีก

กระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาแสดงท่าทีว่าจะเปลี่ยนมาทำสัญญากับบริษัทเอกชนหลายรายในการจัดบริการรับทำหนังสือเดินทางทั่วประเทศหรือแบ่งแยกรับบริการเป็นภูมิภาคไป

หาก Australia Post ไม่สามารถต่อสัญญารับทำหนังสือเดินทาง ก็เท่ากับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของกิจการไปรษณีย์ที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักในโลกของการสื่อสารทางดิจิตัล

ในปัจจุบันการสัมภาษณ์เพื่อทำหนังสือเดินทางกับที่ทำการไปรษณีย์จะใช้เวลาระหว่าง 7 ถึง 9 นาที รวมถึงการถ่ายรูปติดหนังสือเดินทาง

ในปีที่ผ่านมาการทำหนังสือเดินทางทั่วไป จะใช้เวลาเดินเรื่องและออกหนังสือฯไม่เกิน 10 วัน

โฆษกหญิงของไปรษณีย์ออสเตรเลียกล่าวว่า ไปรษณีย์ออสเตรเลียเป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดและไว้วางใจที่สุดให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลและธุรกิจเอกชน รวมถึงการให้บริการรับทำหนังสือเดินทางแก่รัฐบาลกลางมาเป็นอย่างดีตลอด 30 ปีที่ผ่านมา

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: