ข่าวหน้าหนึ่ง : นี่บอนไดนะ คิดอย่างนี้ได้อย่างไร (บทความสั้น)

ข่าวหน้าหนึ่ง : นี่บอนไดนะ คิดอย่างนี้ได้อย่างไร 

โดยข้าพเจ้าเอง

2016-02-18 ข่าวหน้า๑ข

ข่าวหน้าหนึ่งวันนี้มาจากหนังสือพิมพ์ the Daily Telegraph ฉบับ 9 กุมภาพันธ์ 2016 พาดหัว “Bondi เคือง : เทศมนตรี Woollahra พรุสวาสใส่หาด Bondi ที่มีชื่อเสียที่สุดของเรา”

ต้นเหตุของเรื่องมาจากแผนการรวมเทศบาลเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายในการบริหาร ที่ยังมีทั้งผู้สนับสนุนและต่อต้าน อย่างที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเป็นการจับคู่รวมกันระหว่างเทศบาลเขต Woollahra กับเทศบาลเขต Waverley ที่มีชายหาด Bondi เป็นที่เชิดหน้าชูตา ทั้งสองเขตถือเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของคนค่อนข้างมีอันจะกิน เพราะจะหาซื้ออพาร์ทเมนท์สองห้องนอนราคาต่ำกว่าล้านเหรียญแทบจะไม่มีอีกแล้ว เงินครึ่งล้านพอจะหาซื้อที่จอดรถงาม ๆ ได้หนึ่งคัน หรือส้วมไว้อึได้หนึ่งหลัง

ที่เป็นข่าวก็เพราะนาง Toni Zeltzer เทศมนตรีของเทศบาล Woollahra ออกมากล่าวว่า เทศบาลของเธอสมควรรวมตัวกับเทศบาลเขต Sydney of City มากกว่าเทศบาล Woollahra และเทศบาลเขต Randwick เพราะ Woollahra เป็นเทศบาลเขตที่ติดอ่าวซิดนีย์ ไม่ใช่เทศบาลติดชายทะเลที่คุณลักษณ์ผิดกัน หากรวมกันมันจะเป็นโฮโมจิไนส์ เมส (homogenised mess ที่ราวกับจะเอาหงส์ไปปะปนกับห่าน) ….เจ๊แกเล่นเจ็บจริง ๆ

แต่จ๊ Toni แกลืมไปว่า หากเอาหงส์ไปปะปนกับเป็ด ถิ่น Woollahra ในอนาคตก็จะติดกลุ่มเป็นเขตเทศบาลที่มีสถิติการก่ออาชญากรรมสูงที่สุดในรัฐนิวเซาท์เวลส์กับเขาด้วยครับ

2016-02-18 ข่าวหน้า๑ค

นาง Toni Zeltzer เทศมนตรีเทศบาลเขต Woollahra

 

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย, บทความทั่วไป

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: