ผู้เลี่ยงไม่ยื่นภาษีอ้างขัดหลักศาสนา ศาลรับฟังจึงรอดคุก..แต่ไม่รอดค่าปรับ

2016-02-09 เลี่ยงภาษี2

นาง Clemencia Barnes ขณะเดินออกจากศาล

9 ก.พ. 2016 สตรีผู้รับเงินสวัสดิการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุผู้ปฏิเสธไม่ยื่นแบบขอคืนภาษี (แบบประเมินเพื่อชำระภาษี) เป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน โดยเธออ้างเหตุผลว่าขัดต่่อแนวความคิดทางศาสนาของเธอ ในคดีนี้ผู้พิพากษาได้เว้นโทษจำ แต่ได้สั่งปรับเป็นเงิน 8,500 เหรียญ

ทั้งนี้นาง Clemencia Barnes วัย 68 ปีแห่งตำบล White Hills ใกล้เมือง Launceston ทางเหนือของรัฐแทสมาเนียได้ถูกสั่งปรับจำนวน 10 คดีเป็นเงินคดีละ 850 เหรียญ หลังจากศาลพบว่าเธอมีความผิด

ในคดีนี้ผู้พิพากษา Reg Marron แห่งศาลแขวงรัฐแทสมาเนียมีอำนาจสั่งจำคุกจำเลยสูงสุดไม่เกิน 8 ปี ในขณะที่นาง Barnes กล่าวยอมรับว่า โทษจำคุกเป็นสิ่งที่เธอคาดหวังว่าจะโดนแน่ ๆ และก็จะยอมรับหากถูกศาลลงโทษ

ที่ภายนอกศาลนาง Barnes ผู้ซึ่งมากับนาย Terence Malaher* ผู้แนะนำทาง “จิตวิญาณ” ของเธอกล่าวว่า เธอจะกลับบ้านไปนอนคิดว่า เธอจะยอมจ่ายค่าปรับหรือไม่

หมายเหตุ *นาย Terence Malaher หรือที่สาวกเรียกว่า The Christ เป็นผู้นำลัทธิเมสสิอาห์ (Messiah หรือเมสสิยาห์) ในรัฐแทสมาเนีย

ในคดีนี้เธอไม่ได้ยื่นแบบขอคืนภาษี (tax return form) ในระหว่างปี 2000 ถึง 2010 และเมื่อต้นปี 2015 ศาลแขวงเมือง Launceston ได้สั่งให้เธอทำการยื่นเสียภาษีย้อนหลัง

แต่นาง Barnes ยังคงเพิกเฉย เธอจึงถูกดำเนินคดีในข้อหาบกพร่องต่อการยื่นเสียภาษี

ในระหว่างการพิจารณาคดีในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานาง Barnes ให้การว่า เธอปรารถนาที่จะดำรงชีวิตอยู่ตามความเชื่อทางศาสนาของเธอ ซึ่งเธอไม่ต้องการมีส่วนร่วมในเงินภาษีที่ได้ถูกนำไปใช้ในการสู้รบในประเทศอีรัก

และที่ภายนอกศาลนาง Barnes กล่าวว่า คดีนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญของประเทศขาดความชอบธรรม ซึ่งเธอควรมีสิทธิและเสรีภาพที่จะโต้แย้ง โดยตามความเห็นของเธอ เธอสมควรได้รับอนุญาตให้ทำตามความเชื่อในพระเจ้าของเธอ

อย่างไรก็ตาม หากนาง Barnes ยื่นแบบขอคืนภาษี เธอก็จะได้รับเงินภาษีคืน เพราะในแต่ละเดือนเธอได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายมากว่าตามความเป็นจริง (ด้วยเหตุนี้ในออสเตรเลียจึงเรียกแบบประเมินภาษีว่า tax return form)

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: