ร้านอาหารยอดนิยมของซิดนีย์ เผชิญปรับจ่ายค่าจ้างต่ำกว่ากม.กำหนด

2016-01-20 Mamak Malaysian2

ร้านอาหาร Mamak Malaysian Roti and Satay ที่ไชน่าทาวน์ (ภาพชั่วคราวจากสนพ. the Telegraph)

20 ม.ค. 2016 ร้านอาหารเอเชียที่ได้ชื่อว่าเป็นร้านอาหารอร่อย, ราคาย่อมเยาว์และมีผู้เข้าคิวยาวที่สุดของซิดนีย์ ถูกกล่าวหาว่าได้จ่ายค่าจ้างแรงงานในอัตราที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดถึงเท่าตัว

ทั้งนี้ผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารมาเลเซีย Mamak Malaysian Roti and Satay ในไชน่าทาวน์ได้ถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงใบจ่ายค่าแรง หลังจากลูกจ้าง 6 คนมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ได้ร้องเรียนว่าพวกเขาได้รับค่าจ้างในอัตราเดี่ยว (flat rate ) 11 เหรียญต่อช่ัวโมง ในขณะที่พวกเขาควรได้รับค่าแรงในอัตรา 22 เหรียญต่อชั่วโมง

ผู้ร้องเรียนสี่คนเป็นผู้ถือวีซ่านักเรียนจาก 4 ประเทศกล่าวหาว่าพวกเขาได้รับค่าจ้างต่ำกว่าสิทธิพึงได้ตามกฎหมายรวมกันเป็นจำนวน 87,349 เหรียญจากการทำงานในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2012 ถึงเมษายน 2015 ส่วนอีกสองคนอ้างว่าได้รับเงินค่าจ้างน้อยกว่ากฎหมายกำหนด 26,793 เหรียญและ 21,538 เหรียญตามลำดับ

สำนักงานออมบัดส์แมนด้านความยุติธรรมในการจ้างงาน (FWO) ผู้รับเรื่องร้องเรียนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบมีมูลความจริงจึงสั่งฟ้องเจ้าของและผู้ดำเนินร้านอาหารประกอบด้วยนาย Joon Hoe Lee, นาย Julian Lee, นาย Alan Wing-Keung Au และบริษัท Mamak Pty Ltd.

ถ้าศาลตัดสินให้เจ้าของและผู้ประกอบการร้านอาหารมีความผิด ผู้บริหารจะเผชิญต่อโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,200 เหรียญต่อความผิดต่อผู้เสียหายหนึ่งคน หรือถูกปรับคนละไม่เกิน 61,200 เหรียญ ในขณะที่บริษัท Mamak Pty Ltd. เผชิญค่าปรับไม่เกิน 51,000 เหรียญต่อคดีหรือไม่เกิน 306,000 เหรียญ ไม่รวมเงินค่าจ้างค้างชำระต่ำกว่ากฎหมายกำหนดอีก 135,680 เหรียญพร้อมดอกเบี้ยอีกจำนวนหนึ่ง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของศาล

ศาลแขวงของสหพันธ์กลาง (Federal Circuit Court) ได้กำหนดวันเริ่มไตร่สวนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

ร้านอาหาร Mamak มักจะถูกคัดเลือกให้เป็นร้านอาหารที่ต้องกิน (must eat)10 อันดับแรกของร้านอาหารในนครซิดนีย์มาตลอด โดยได้รับรางวัลร้านอาหารดีเด่นมามากมาย และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นร้านอาหารที่ต้องเข้าคิวยาวเหยียดกว่าจะได้กิน

2016-01-20 Mamak Malaysian3

คิวยาวเหยียดที่หน้าร้านอาหาร Mamak Malaysian Roti and Satay ที่ไชน่าทาวน์ อีกภาพหนึ่ง (ภาพจากเฟสบุ๊ค)

 

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์ Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: