ซ่องโสเภณีย่านซิดนีย์เหนือ ร้องถูกสถานเลี้ยงเด็กรังแกมาเปิดติดกัน

2015-11-27 N Shore brothel4

สถานโสเภณี Centrefolds North Shore (ซ้าย) และอาคารที่ยื่นขอเปิดศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (ขวา) โดยมีซอย Curry กั้นกลาง พ้นจากอาคารนี้ไปทางขวามือจะเป็นถนน Dickson Ave. ซึ่งในภาพไม่เห็น : ภาพจาก Google Maps

27 พ.ย. 2015 ปกติสื่อมวลชนจะเสนอข่าวสถานดูแลเด็กเล็กหรือ childcare centre ออกมาต่อต้านสถานโสเภณีมาที่จะมาเปิดในบริเวณใกล้เคียง   แต่ข่าวนี้กลับเป็นสถานโสเภณีในย่าน Artarmon ได้ออกมาต่อต้านการยื่นขอเปิดสถานดูแลเด็กที่อยู่ห่างจากซ่องของพวกเขาเพียงแค่ซอยกว้าง 5 เมตรกั้นเท่านั้น

ทั้งนี้ซ่องโสเภณี Centrefolds North Shore ซึ่งเปิดดำเนินกิจการที่ถนน Clarendon St. มากว่า 10 ปี ได้ทำการประท้วงการยื่นขอเปิดสถานดูแลเด็กเล็กที่จะมาเปิดติดกันเพียงแค่มีซอย Curry กั้นระหว่างกันเท่านั้น

สตรีผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของซ่องโสเภณีอ้างว่าคำขอดังกล่าว “ไม่เหมาะสมและบกพร่องในตัว” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้เปิดซ่องภายใน 100 เมตรจากสถานดูแลเด็ก แต่ไม่มีข้อจำกัดสำหรับสถานดูแลเด็กในการเปิดใกล้ซ่องโสเภณี

นอกจากนั้นเทศบาลเขต Willoughby ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ย่าน Artarmon ยังมีกฎระเบียบควบคุมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตนเพิ่มขึ้นไปอีก โดยกำหนดให้กิจการบริการทางเพศ “จะต้องไม่ประจันหน้ากับสถานดูแลเด็ก”

ทั้งนี้ส.ข.ผู้อยู่ในพื้นที่เขตเลือกตั้ง (ward) ทั้งสามคนคือนาง Michelle Sloan, นาย Stuart Coppock และนาย Nic Wright ต่างโหวตให้เปิดสถานดูแลเด็กได้ เนื่องจากผู้ทำเรื่องยื่นขอคือผู้ประกอบการสถานดูแลเด็กไม่ใช่ซ่องโสเภณี

ส.ข. Sloan กล่าวว่า การตัดสินได้ยึดตามหลักของกฎหมายและกฎเทศบัญญัติ โดยทางเข้าเดิมของอาคารที่ยื่นขอเปิดเป็นสถานดูแลเด็กเล็กอยู่ในซอย Curry แต่ปัจจุบันได้ย้ายทางเข้าอาคารไปอยู่อีกด้านหนึ่งของถนน Dickson Ave. จังไม่ขัดกับกฎเทศบัญญัติ

เธอกล่าวว่า การดำเนินกิจการสถานดูแลเด็กก็มีกฎข้อบังคับที่เข้มงวด รวมถึงข้อปฏิบัติที่ต้องบอกผู้ปกครองทุกคนว่าสถานประกอบการของตนตั้งอยู่ติดกับซ่องโสเภณี ซึ่งผู้ยื่นขอเปิดสถานดูแลเด็กเล็กรับทราบและจะรับปฏิบัติตาม

 

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: