คนออสซี่จ่ายค่าทำพาสปอร์ท แพงที่สุดเป็นอันดับสองของโลก

2015-11-22 passport แพง2

22 พ.ย. 2015 ในขณะที่ค่าทำหนังสือเดินทางของไทยตกราว 40 เหรียญ (1,000 บาท) หรือเท่ากับค่าแรงของผู้มีรายได้ขั้นต่ำทำงาน 27 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับออสเตรเลียคิดค่าธรรมเนียม 250 เหรียญ (6,452 เหรียญตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนี้ ) ซึ่งถูกจัดว่าเป็นค่าทำหนังสือเดินทางที่แพงเป็นอันดับที่สองของโลก

จากการเก็บข้อมูลของ GoEuro ผู้ทำการศึกษาระบบการทำงานของหนังสือเดินทางจากทั่วโลก ได้เปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทางกับจำนวนชั่วโมงการทำงานของผู้มีรายได้ขั้นต่ำของประเทศนั้น ๆ เพื่อจ่ายค่าทำหนังสือเดินทาง

พบว่าค่าทำหนังสือเดินทางของออสเตรเลียแพงเป็นอันดับที่สองของโลก โดยมีประเทศตุรกีแพงที่สุดในโลกในอัตราฉบับละ 350 เหรียญ ที่ชาวตุรกีต้องแลกด้วยการทำงานถึง 95 ชั่วโมง ในขณะที่ออสเตรเลียคิดค่าธรรมเนียม 250 เหรียญหรือผู้มีรายได้ขั้นต่ำต้องทำงาน 15 ชั่วโมง ในทางกลับกันที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีค่าทำหนังสือเดินทางถูกที่สุดเพียงแค่ 19 เหรียญ (490 บาท) ต่อการทำงานเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น

จากการศึกษาของ GoEuro พบว่าหนังสือเดินทางที่มีสิทธิ์และอำนาจมากที่สุดในโลกคือหนังสือเดินทางของประเทศสวีเดน, ฟินแลนด์, เยอรมันนี, สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ซึ่งพลเมืองของประเทศเหล่านี้สามารถเดินทางไปในประเทศต่าง ๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากประเทศที่สุด

สำหรับค่าทำหนังสือเดินทางที่แพงที่สุดในโลก 10 อันดับแรกและจำนวนชั่วโมงการทำงานของแรงงานค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางหนึ่งฉบับมีดังนี้

1.ตุรกี ค่าธรรมเนียม 350 เหรียญ ชั่วโมงทำงาน 95 ชม.

2.ออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียม 250 เหรียญ ชั่วโมงทำงาน 15 ชม.

3.สวิตเซอร์แลนด์ ค่าธรรมเนียม 220 เหรียญ ชั่วโมงทำงาน 9 ชม.

4.เม็กซิโก ค่าธรรมเนียม 216 เหรียญ ชั่วโมงทำงาน 266 ชม.

5.สหรัฐ ค่าธรรมเนียม 188 เหรียญ ชั่วโมงทำงาน 19 ชม.

6.อิตาลี ค่าธรรมเนียม 188 เหรียญ ชั่วโมงทำงาน 23 ชม.

7.แคนาดา ค่าธรรมเนียม 185 เหรียญ ชั่วโมงทำงาน 15 ชม.

8.ญี่ปุ่น ค่าธรรมเนียม 160 เหรียญ ชั่วโมงทำงาน 19 ชม.

9.นิวซีแลนด์ ค่าธรรมเนียม 160 เหรียญ ชั่วโมงทำงาน 10 ชม.

10.สหราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม 153 เหรียญ ชั่วโมงทำงาน 11 ชม.

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: