ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ (๒)

ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ วัดธัมมธโร ครั้งที่ 3/2558 ที่วัดธัมมธโร

.

2015-11-02 สถานทูตแคนเบอร์ร่า (๒)1.

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต น.อ. อดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ น.อ. อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ นางกมลวรรณ สัตยายุทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวัดธัมมธโร และคณะภิกษุสงฆ์ นำโดยพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร  ได้ประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ วัดธัมมธโร ครั้งที่ 3/2558 ที่วัดธัมมธโร เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการฯ รวมทั้งหารือรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานในขั้นต่อไป และได้เยี่ยมชมพื้นที่โครงการก่อสร้างในส่วนของพระมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558″

.

2015-11-02 สถานทูตแคนเบอร์ร่า (๒)2

2015-11-02 สถานทูตแคนเบอร์ร่า (๒)3

2015-11-02 สถานทูตแคนเบอร์ร่า (๒)4Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: