ข่าวประชาสัมพันธ์ – ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ City of Sydney

การลงทะเบียนและข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลซิดนีย์ซิตี้

 

 

หากท่านถือสัญชาติออสเตรเลีย ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่ได้อยู่อาศัย คุณอาจมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งของเทศบาลเขต City of Sydney ที่จะมาถึง โปรดอ่านข้อมูลอย่างนี้รอบครอบ เพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัติ

รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้เปลี่ยนกฎหมายใหม่ ทำให้นับจากนี้ไปจะเป็นข้อบังคับทางกฎหมายให้เทศบาลซิดนีย์ซิตี้ยังคงเก็บ ข้อมูลการจดทะเบียนเลือกตั้งไว้จนกว่ามีการแจ้งเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ที่ไม่ ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่เป็นเจ้าของ, ผู้ครอบครอง (occupiers) แต่ไม่ได้อยู่อาศัย, ผู้เช่าที่จ่ายค่าธรรมเนียมเทศบาล (rate) แต่ไม่ได้อยู่อาศัย, ผู้พักอาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลซิดนีย์ซิตี้ในบางครั้ง (occationally) แต่ส่วนใหญ่พักอาศัยในพื้นที่อื่น, ผู้ดำเนินธุรกิจภายในพื้นที่เขตรัฐบาลท้องถิ่น (LGA) ของซิดนีย์ซิตี้แต่ไม่ได้อยู่อาศัยจะต้องให้ข้อมูลต่อเทศบาล เทศบาลซิดนีย์ซิตี้จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพิจารณาว่าใครจำเป็น (need) ที่จะต้องลงทะเบียนและเมื่อได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะผู้มีหน้าที่ลงคะแนนเลือกตั้งที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ อาศัยอยู่ในพื้นที่

(ตัวอย่าง สำหรับผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ได้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลซิดนีย์ซิตี้)

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ท่านจำเป็นต้อง

1 อ่านข้อมูล Information Guide (หากไม่ได้รับสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซท์ด้านล่าง)

2 กรอกข้อมูล ส่วนที่ 1 ของแบบฟอร์ม A

3 กรอกข้อมูล แบบฟอร์มที่ 2

4 นำแบบฟอร์มที่ทำเสร็จเรียบร้อยบรรจุในซองจดหมายปิดผลึกที่เสียค่าแสตมป์จัดส่งแล้วกลับมาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2015

5 ถ้าคุณมีสิทธิ์และถูกจดทะเบียน, คุณจำเป็นต้องใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่นของ City of Sydney ในเดือนกันยายน 2016

ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อ ให้แน่ใจว่าการจดทะเบียนได้ผ่านกระบวนการและหลีกเลี่ยงการถูกปรับ ภายใต้กฎหมายใหม่ผู้ฝ่าฝืนด้วยการปฏิเสธหรือไม่ให้ข้อมูลโดยปราศจากข้อ แก้ตัวที่สมเหตุผลหรือให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือทำให้เข้าใจผิด จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,200 เหรียญ

ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cityofsydney.nsw.gov.au หรือโทรศัพท์สอบถามฝ่าย City’s Custormer Service Team ที่หมายเลข 1800 101 667

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย, ประชาสัมพันธ์

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: