ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ๒๖ ตุลาคม ๒๐๑๕

ทูตไทยเยือนรัฐเอกราชซามัวอย่างเป็นทางการเพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อประมุขแห่งรัฐเอกราชซามัว

.

2015-10-26 สถานทูตเวลลิงตัน2

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตฯ ประจำรัฐเอกราชซามัว (ถิ่นพำนัก ณ กรุงเวลลิงตัน) ได้ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อ His Highness Tui Atua Tupua Tamasese Efi ประมุขแห่งรัฐเอกราชซามัว ณ ทำเนียบประมุขแห่งรัฐซามัว กรุงอาเปีย รัฐเอกราชซามัว ในการเยือนดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับบุคคลและหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ของซามัว เช่น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรมและแรงงาน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ผู้แทนจาก Scientific Research Organization of Samoa รวมทั้งกลุ่มนักธุรกิจของซามัว การเยือนดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับซามัวในทุกระดับ ได้แก่ ระดับรัฐบาล-รัฐบาล ระดับธุรกิจ-ธุรกิจ และระดับประชาชน-ประชาชน โดยเฉพาะทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสำคัญด้านความร่วมมือทางธุรกิจและการค้าเป็นพิเศษ



Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: