ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้สำเร็จอนุปริญญาสาขาธุรกิจจาก Aspire College

นักศึกษา ไทย รุ่นอาวุโสจบการศึกษาระดับอนุปริญญา ของออสเตรเลียรุ่นสอง Diploma of Business จากสถาบัน Aspire College @ PARRAMATTA, NSW, AUSTRALIA

2015-10-26 ASpire College2.

ขอขอบคุณผู้บริหารของโรงเรียน ที่จิตใจกว้างขวางกล้าลงทุนเปิดชั้นเรียนภาคภาษาไทยระดับอนุปริญญา Diploma of Business ทั้งที่ไม่ทราบว่าจะมีนักเรียนชาวไทยสนใจมากน้อยเพียงใด ได้จัดหาอาจารย์ที่มี คุณวุฒิสูง ความสามารถสูงและมีประสบการณ์ในด้านการสอน ไว้คอยช่วยเหลือนักศึกษาไทย

ความประทับใจในการเข้าศึกษาจนประสบความสำเร็จ ช่วยในการ update ความรู้ให้ ทันกับวิทยาการใหม่ ๆ เช่นการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมใหม่ window’s 8.1 กฎหมายใหม่ ให้ทันโลกทันเหตุการณ์ที่ใช้กับชีวิตจริงในปัจจุบันและสมบูรณ์ตามหลักสูตร ของรัฐบาล
สามารถนำวิชาความรู้ไปพัฒนาอาชีพ กิจการ และเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญา

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. (Surasak Doungrutana JP) รายงาน

.

2015-10-26 ASpire College4

2015-10-26 ASpire College5Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: