ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๕ (๒)

ผู้แทนสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) Australia-Thailand Association (Canberra) – เข้าพบนายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

2015-10-18 สถานทูตแคนเบอร์ร่า (2)2 

วันที่ 14 ตุลาคม 2558  นาย Fred Cook ประธานสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) Australia-Thailand Association (Canberra) – ATA และนางนาฏสุดา พิตต์แมน รองประธานสมาคม เข้าพบนายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคม และแจ้งแผนงานและกิจกรรมในอนาคตของสมาคม อาทิ งานวันลอยกระทง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณ ATA ที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงชุมชนไทยและ Friends of Thailand ชาวออสเตรเลียในกรุงแคนเบอร์รา และช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และย้ำว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมและยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ ATA ในอนาคต”

2015-10-18 สถานทูตแคนเบอร์ร่า (2)1Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: