ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๕

งานสัมมนาการส่งเสริมการค้าไทยในประเทศฟิจิ (Thai Trade Promotion Seminar in Fiji)

 2015-10-18 สถานทูตแคนเบอร์ร่า2

วันที่ 29 กันยายน 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฟิจิ (ถิ่นพำนัก ณ กรุงแคนเบอร์รา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการส่งเสริมการค้าไทยในประเทศฟิจิ (Thai Trade Promotion Seminar in Fiji) ที่โรงแรม Grand Pacific กรุงซูวา งานสัมมนาดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครซิดนีย์ และบริษัท Homestate Co., Ltd. (บริษัทนำเข้าสินค้าไทยรายใหญ่ในประเทศปาปัวนิวกินี) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและฟิจิ รวมทั้งส่งเสริมให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศฟิจิ และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าไทยที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการในฟิจิ รวมทั้งแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกับประเทศไทย

ในงานดังกล่าว นาย Faiyaz Siddiq Koya รัฐมนตรี Industry, Trade and Tourism ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด มีการบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยและฟิจิ และแสดงตัวอย่างสินค้าไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน มีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐและภาคเอกชนฟิจิประมาณ 100 คน การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยและฟิจิซึ่งสามารถสานต่อและพัฒนาต่อไปได้อีกในอนาคต”

2015-10-18 สถานทูตแคนเบอร์ร่า3

2015-10-18 สถานทูตแคนเบอร์ร่า4

2015-10-18 สถานทูตแคนเบอร์ร่า5

2015-10-18 สถานทูตแคนเบอร์ร่า6

2015-10-18 สถานทูตแคนเบอร์ร่า7

2015-10-18 สถานทูตแคนเบอร์ร่า8Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: