ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ๑๓ ตุลาคม ๒๐๑๕ (๑)

เข้าร่วมงาน Black & Gold Gala Ball จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งมูลนิธิ Hands Across the Water

2015-10-13สถานกงสุลใหญ่ซิดนีย์2

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2558 กงสุลวัฒนชัย นิรันดร รักษากการกงสุลใหญ่ฯ พร้อมภรรยา และคุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์ เข้าร่วมงาน Black & Gold Gala Ball ณ Sydney Town Hall งาน Gala Ball จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งมูลนิธิ Hands Across the Water ซึ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิทางภาคใต้ของ ประเทศไทยเมื่อปี 2547 และเด็กด้อยโอกาสในภูมิภาคอื่นๆ ของไทยด้วย ซึ่งใน 10 ปีที่ผ่านมาสามารถระดมทุนได้มากกว่า 7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และเงินทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้เพื่อกิจกรรมของมูลนิธิในประเทศไทย เท่านั้น

บุคคลสำคัญของมูลนิธิฯ ได้แก่ Mr. Peter Baines เป็นอดีตตำรวจในทีมงานที่ทางออสเตรเลียส่งไปช่วยในเหตุการณ์สึนามิและเกิด ความเห็นอกเห็นใจเด็กๆ ที่ต้องสูญเสียครอบครัวจึงได้รวบรวมกลุ่มนักธุรกิจที่มีจิตอาสาช่วยสนับสนุน หาเงินและสามารถก่อตั้งเป็นมูลนิธิได้ในที่สุดและดำเนินงานมากว่า 4 ปี และอีกท่าน คือ Ms. Kay Spencer เป็น Executive Chairman ของ The National Associated Retail Traders of Australia (NARTA) เป็นนักธุรกิจผู้อยู่เบื้องกลังในการรวบรวมเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ นอกจากนั้นยังมีบุคคลสำคัญในแวดวง NGOs ของไทยที่ทำงานร่วมกับมูลนิธิ Hands บินมาร่วมงาน อาทิ คุณประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป และมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม และได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2521 และคุณสุธาสินี น้อยอินทร์ ผู้ก่อตั้งบ้านโฮมฮัก มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน เป็นต้น

2015-10-13สถานกงสุลใหญ่ซิดนีย์3Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: