ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ๑๑ ตุลาคม ๒๐๑๕ (๑)

กรมการกงสุลเปิดให้บริการติดต่อออนไลน์

2015-10-11 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์

กรมการกงสุลเปิดตัวคอลเซ็นเตอร์-แอพพลิเคชั่น-ออฟฟิเชียลไลน์ “Thaiconsular”ให้ประชาชนติดต่อสะดวก

  1. คอลเซ็นเตอร์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5728442
  2. แอพพลิเคชั่นที่ชื่อ “Thaiconsular”
  3. ออฟฟิเชียล ไลน์ (Official LINE) ของกรมการกงสุล ที่ชื่อ “Thaiconsular”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลระหว่างประชาชนกับกรมการกงสุล  โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผ่านคอลเซ็นเตอร์ได้ ทั้งเรื่องงานเอกสารที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศ การทำหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) การยื่นขอวีซ่าของคนไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน อาทิ เหตุภัยพิบัติ การสู้รบในต่างประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกงสุล เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือญาติพี่น้องในต่างประเทศได้ 24 ชั่วโมง ผ่านพนักงาน 30 คู่สาย ซึ่งทางกรมการกงสุลจะพัฒนาระบบให้รองรับได้ถึง 100 คู่สาย  ส่วนไลน์ไอดีและแอพพลิเคชั่นของกรมการกงสุลนั้น มีขึ้นเพื่อใช้ติดต่อเจ้าหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลได้เช่นกัน อาทิ ที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ขั้นตอนการยื่นขอเอกสาร ซึ่งก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่คนไทยในต่างประเทศสามารถขอรับบริการได้เช่นกันCategories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: