อิมฯรวบ 20 คนไทย-มาเลย์ ทำงานผิดวีซ่าตามฟาร์มเกษตร

2 ก.ย. 2015 เจ้าหน้าที่กระทรวงการเข้าเมืองและป้องกันชายแดนร่วมมือกับตำรวจนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีเข้าจับกุมและกักขังชาวต่างชาติจำนวน 20 คน หลังจากพบทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายการเข้าเมืองอยู่ในฟาร์มเกษตร #นาย Peter Dutton ร.มว.การเข้าเมืองของรัฐบาลกลางกล่าวว่า ผู้ถูกจับได้เป็นชาย 17 คนและหญิง 3 คนมาจากประเทศไทยและมาเลเซีย ทั้งหมดถูกพบทำงานโดยผิดเงื่อนไขวีซ่าเข้าเมือง จากนั้นจึงถูกส่งไปกักขังที่ศูนย์กักกัน Wickham Point Detention Centre #เขากล่าวว่าผู้ถูกจับได้ส่วนใหญ่เป็นผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่านักเรียนที่หมดอายุแล้ว ในขณะที่มีอีกจำนวนหนึ่งถือวีซ่านักเรียน มีสิทธิทำงานได้ แต่ได้ทำงานเกินกว่าเงื่อนไขวีซ่านักเรียนคือเกินกว่า 20 ชม.ต่อสัปดาห์ #การปฏิบัติการกวาดล้างผู้ทำงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานสองวันในวันที่ 29 และ 30 กันยายน ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อการพาณิชย์และพื้นที่อยู่อาศัยตามฟาร์มเกษตรนอกตัวเมืองดาร์วิน #นาย Dutton กล่าวว่า เขาต้องการย้ำเตือนนายจ้างในพื้นที่ภูมิภาคและผู้รับสัญญาจัดหาแรงงานอีกครั้งว่า หากพวกเขาถูกจับได้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย พวกเขาจะเผชิญกับการถูกปรับอย่างหนักพร้อมการเพิ่มเติมมาตรการลงโทษทางแพ่ง ต่อการอนุญาตหรือชี้นำชาวต่างชาติทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย #เขากล่าวว่า นายจ้างหากถูกศาลตัดสินว่ากระทำผิดจะเผชิญกับโทษปรับ 20,400 เหรียญและ/หรือถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปี ในขณะที่บริษัทจะเผชิญกับการถูกปรับ 102,000 เหรียญต่อแรงงานหนึ่งคน ต่อการว่างจ้างแรงงานชาวต่างชาติทำงานอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายการเข้าเมือง jingjonews@hotmail.com จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดโฆษณาในเชิงพาณิชย์

2 ต.ค. 2015 เจ้าหน้าที่กระทรวงการเข้าเมืองและป้องกันชายแดนร่วมมือกับตำรวจนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีเข้าจับกุมและกักขังชาวต่างชาติจำนวน 20 คน หลังจากพบทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายการเข้าเมืองอยู่ในฟาร์มเกษตร

นาย Peter Dutton ร.มว.การเข้าเมืองของรัฐบาลกลางกล่าวว่า ผู้ถูกจับได้เป็นชาย 17 คนและหญิง 3 คนมาจากประเทศไทยและมาเลเซีย ทั้งหมดถูกพบทำงานโดยผิดเงื่อนไขวีซ่าเข้าเมือง จากนั้นจึงถูกส่งไปกักขังที่ศูนย์กักกัน Wickham Point Detention Centre

เขากล่าวว่าผู้ถูกจับได้ส่วนใหญ่เป็นผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่านักเรียนที่หมดอายุแล้ว ในขณะที่มีอีกจำนวนหนึ่งถือวีซ่านักเรียน มีสิทธิทำงานได้ แต่ได้ทำงานเกินกว่าเงื่อนไขวีซ่านักเรียนคือเกินกว่า 20 ชม.ต่อสัปดาห์

การปฏิบัติการกวาดล้างผู้ทำงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานสองวันในวันที่ 29 และ 30 กันยายน ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อการพาณิชย์และพื้นที่อยู่อาศัยตามฟาร์มเกษตรนอกตัวเมืองดาร์วิน

นาย Dutton กล่าวว่า เขาต้องการย้ำเตือนนายจ้างในพื้นที่ภูมิภาคและผู้รับสัญญาจัดหาแรงงานอีกครั้งว่า หากพวกเขาถูกจับได้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย พวกเขาจะเผชิญกับการถูกปรับอย่างหนักพร้อมการเพิ่มเติมมาตรการลงโทษทางแพ่ง ต่อการอนุญาตหรือชี้นำชาวต่างชาติทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

เขากล่าวว่า นายจ้างหากถูกศาลตัดสินว่ากระทำผิดจะเผชิญกับโทษปรับ 20,400 เหรียญและ/หรือถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปี ในขณะที่บริษัทจะเผชิญกับการถูกปรับ 102,000 เหรียญต่อแรงงานหนึ่งคน ต่อการว่างจ้างแรงงานชาวต่างชาติทำงานอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายการเข้าเมือง

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดโฆษณาในเชิงพาณิชย์  Categories: ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย, ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: