ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๒๗ กันยายน ๒๐๑๕

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดป่าโพธิศรัทธา รัฐนิวเซาท์เวลส์

2015-09-27 สถานทูตแคนเบอร์ร่า1

เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2558  เวลา 10.00 – 15.00 น.  นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และคุณกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภริยา  พร้อมด้วยนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และภริยา  นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และครอบครัว  ร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  ที่วัดป่าโพธิศรัทธา (Bodhisaddha Forest Monastery) เมือง Wilton รัฐนิวเซาท์เวลส์  โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล  พิธีถวายผ้าป่า ผ้าไตรจีวรและสังฆทาน  รวมทั้งเดินเวียนเทียนรอบสระน้ำ “มุจจลินท์” (Muchalinda Dam) ภายในวัด ซึ่งมีพระประธานประดิษฐานอยู่บนสะพานทอดอยู่เหนือสระน้ำ  โดยมีคณะภิกษุสงฆ์จากวัดพุทธในรัฐต่าง ๆ ของออสเตรเลีย 10 รูป  ซึ่งมีพระเทพสีลาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณสมัย) เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี  ลูเมียห์ เป็นประธานพิธีสงฆ์ และนาง Nina Yee ประธานศูนย์พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมโพธิกุสุมา (Bodhikusuma Buddhist & Meditation Centre) ที่นครซิดนีย์   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทย ชาวอินโดนีเซีย  ชาวเอเชีย และชาวออสเตรเลีย รวมประมาณ 250 คน  ร่วมงานพิธีดังกล่าว

2015-09-27 สถานทูตแคนเบอร์ร่า2

วัดป่าโพธิศรัทธา (295 Wilton Rd, Wilton, NSW) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555  ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ได้มีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานมาให้ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี (3 ตุลาคม 2556)   และได้จัดพิธีทางศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการก่อตั้งวัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558  และล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558  ในโอกาสงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  ได้มีพิธีเปิดสระน้ำ “มุจจลินท์” อย่างเป็นทางการ  เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีและกิจกรรมทางพุทธศาสนาของวัดแห่งนี้ต่อไป ”

2015-09-27 สถานทูตแคนเบอร์ร่า3

2015-09-27 สถานทูตแคนเบอร์ร่า4

2015-09-27 สถานทูตแคนเบอร์ร่า5Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d