ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยทูตทหาร ณ กรุงแคนเบอร์ร่า ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๘

รวมภาพผู้ช่วยทูตทหารไทยจัดเลี้ยงอาหารเย็นผู้ช่วยทูตทหารต่างชาติ

2015-09-27 ทูตทหาร11

2015-09-27 ทูตทหาร12

2015-09-27 ทูตทหาร13

2015-09-27 ทูตทหาร14

2015-09-27 ทูตทหาร15

2015-09-27 ทูตทหาร16

2015-09-27 ทูตทหาร17

2015-09-27 ทูตทหาร19

2015-09-27 ทูตทหาร20

2015-09-27 ทูตทหาร21

2015-09-27 ทูตทหาร22

2015-09-27 ทูตทหาร18Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: