วิทยาลัย TAFE ยังเปิดสอน มีเจ้าหน้าที่ 22 คนแต่ไม่มีนักศึกษาแม้แต่คนเดียว !!

ทางขึ้นเข้าสู่ Dapto TAFE วิทยาลัยที่กำลังจะร้างเพราะไม่มีนักศึกษา (ภาพชั่วคราวจากนสพ. Telegraph)

ทางขึ้นเข้าสู่ Dapto TAFE วิทยาลัยที่กำลังจะร้างเพราะไม่มีนักศึกษา (ภาพชั่วคราวจากนสพ. Telegraph)

19 ก.ย. 2015 วิทยาลัย Dapto TAFE Illawarra Institute Of Technology ในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีโอกาสสูงที่จะปิดตัวหลังจากนักศึกษา 8 คนสุดท้ายสำเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้สอนกลับไปยึดอาชีพเดิมหรือถูกโอนไปสอนที่วิทยาเขตอื่น คงเหลือเจ้าหน้าที่ประจำอีก 22 คน ทางวิทยาลัยกำลังเร่งรับสมัครนักศึกษาใหม่ แต่ไม่มีใครสมัครเรียน

นักศึกษาของวิทยาลัย TAFE วิทยาเขต Dapto กลุ่มสุดท้ายได้จากวิทยาลัยไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เหลือไว้แต่เจ้าหน้าที่ประจำประกอบด้วยผู้อำนวยการ 1 คน, รองผู้อำนวยการ 1 คน, ผู้ช่วยทั่วไป 1 คน และเจ้าหน้าที่ด้านฝ่ายจัดการและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อีก 19 คน โดยไม่มีนักศึกษาแม้แต่คนเดียว

วิทยาลัย Dapto TAFE เป็นหนึ่งใน 27 วิทยาลัย TAFE (วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง) ที่อยู่ในบัญชีถูกพิจารณาปิดดำเนินการจากรัฐบาลรัฐน.ซ.ว. เพื่อนำสถานที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือขายเอาเงินเข้ารัฐ

นอกจากวิทยาลัย TAFE ที่ Dapto แล้วยังมีวิทยาเขตที่ Chullora, Epping และ Belrose อยู่ในข่ายที่จะเสี่ยงต่อการปิดตัวเอง   หลังจากถูกพิจารณาแล้วมีนักศึกษาเข้าเรียนน้อยเกินไป อีกทั้งวิชาที่เปิดสอนไม่เป็นประโยชน์ต่อทางเศรษกิจ บางวิทยาลัยยังเปิดสอนการสานตระกร้า, เต้นฮูลาฮูป และการจำกัดขนในที่เฉพาะ (Brazilian waxing)

ขออนุญาตออกนอกเรื่องนะครับ เมื่อกว่า 20 ปีก่อนในยุคที่ออสเตรเลียยังร่ำรวย วิทยาลัย TAFE เป็นแหล่งให้ความรูปสารพัดวิชาในหลักสูตรอนุปริญา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, การศึกษานอกโรงเรียน และหลักสูตรระยะสั้นนานาชนิดตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบกว่าพันสาขาวิชา   ผู้ว่างงานและเยาวชนเรียนฟรีโดยไม่มีข้อผู้กมัด ส่วนคนมีงานทำค่าเล่าเรียนเทอมละไม่กี่ร้อยเหรียญสำหรับหลักสูตรอนุปริญา  

หากเป็นหลักสูตรพิเศษเพื่อเร่งผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งงานที่ขาดแคลนตามหน่วยงานราชการ นอกจากจะเรียนฟรี ค่าตำราฟรี ยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, เงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พักสำหรับผู้อยู่ในข่ายได้รับ ที่นอกเหนือจากเงินสวัสดิการผู้ว่างงานในระหว่างเข้ารับการศึกษาอีกด้วย แต่นั่นเป็นเรื่องในอดีตครับ

ในขณะนี้วิทยาลัย Dapto หวังว่าจะมีนักศึกษามาลงทะเบียนในสองสาขาวิชาคือประกาศนียบัตรคุณวุฒิ 2 ในสาขาทักษะการทำงานและการอบรมวิชาชีพป่าไม้ และประกาศนียบัตรคุณวุฒิ 2 ในสาขาบริการชุมชน แต่ถึงวันนี้ยังไม่มีผู้สนใจสมัครเรียนแม้แต่คนเดียว

ในปีการศึกษา 2014-15 ที่ผ่านมาวิทยาลัย Dapto มีนักศึกษา 8 คน มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทำงาน 32 คน หรือมีสัดส่วนเจ้าหน้าที่ 4 คนต่อนักศึกษา 1 คน โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

วิทยาลัย TAFE วิทยาเขต Dapto เป็นวิทยาลัยขนาดเล็กบนเนื้อที่เพียง 1.47 เฮกตาร์ ( 8 ไร่ 387 ตารางวา) มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปีละ 391,000 เหรียญ   โดยมีวิทยาลัย TAFF อื่น ๆ ภายในรัศมี 15 กม.จำนวน 4 แห่งคือที่วิทยาเขต Yallah, Shellharbour, Wollongong West และ Wollongong ที่ใหญ่กว่า, มีความพร้อมมากกว่าและมีสาขาวิชาเปิดสอนมากกว่า

ดร. Pam Christie ผู้อำนวยการบริหารของ TAFE NSW กล่าวว่า วิทยาลัย TAFE วิทยาเขต Dapto เคยรุ่งเรื่องสูงสุดในปี 2010 ด้วยจำนวนนักศึกษา 658 คน แต่เนื่องจากเป็นวิทยาลัยขนาดเล็ก ในชุมชนที่มีประชากรเบาบาง จึงทำให้จำนวนนักศ๊กษาลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่วิทยาลัย TAFE ใกล้เคียงกันกลับมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้น

วิทยาลัย Dapto TAFE วิทยาลัยที่ยังเปิดอยู่แต่ไม่มีนักศึกษาแม้แต่คนเดียว (ภาพชั่วคราวจากนสพ. Illawarra Mercury

วิทยาลัย Dapto TAFE วิทยาลัยที่ยังเปิดอยู่แต่ไม่มีนักศึกษาแม้แต่คนเดียว (ภาพชั่วคราวจากนสพ. Illawarra Mercury

jingjonews@hotmail.com

จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน   โดยปลอดโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: