ชายพิการชนะคดีการบิน Virgin ปฏิเสธไม่ให้สุนัขนำทางขึ้นเครื่อง

นาย David Mulligan กับเจ้า Sam สุนัขพี่เลี้ยงตัวใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินได้แล้ว น่าเสียดายที่สุนัขมีอายุไม่ยืนยาว เจ้า Willow ได้เกษียนอายุงานและถูกนำไปดูแลอย่างดีที่บ้านพักสุนัขชราในบั้นปลายชีวิตของมันแล้ว (ภาพชั่วคราวจากนสพ. the Telegraph)

นาย David Mulligan กับเจ้า Sam สุนัขพี่เลี้ยงตัวใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินได้แล้ว น่าเสียดายที่สุนัขมีอายุไม่ยืนยาว เจ้า Willow ได้เกษียนอายุงานและถูกนำไปดูแลอย่างดีที่บ้านพักสุนัขชราในบั้นปลายชีวิตของมันแล้ว (ภาพชั่วคราวจากนสพ. the Telegraph)

16 ก.ย. 2015 สายการบิน Virgin Australia Airlines ถูกศาลสหพันธ์กลางตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ชายพิการจำนวน 10,000 เหรียญ จากการที่สายการบินปฏิเสธไม่ให้เขานำสุนัขผู้ดูแลขึ้นเครื่อง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 2010 เมื่อนาย David Mulligan ชายผู้พิการแจ้งแก่สายการบิน Virgin ว่า เขาเป็นผู้พิการทางสายตา, การได้ยินและมีปัญหาทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ต้องการเดินทางจากนครซิดนีย์ไปยังเมืองโกลด์โคสต์เพื่อเยี่ยมญาติที่กำลังป่วยหนักพร้อมกับ Willow สุนัขผู้ช่วยเหลือติดตามไปด้วย แต่สายการบินบอกว่าเขาไม่สามารถนำ Willow ขึ้นเครื่องได้, แต่ต่อมาได้เปลี่ยนใจให้ขึ้นได้ แล้วต่อมาเปลี่ยนใจอีกครั้งปฏิเสธไม่ให้ Willow โดยสาร

ทำให้นาย Mulligan ต้องเดินทางจาก Blue Mountains ไปเมืองโกลด์โคสต์โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

นาย Mulligan ได้ส่งเอกสารของการรถไฟ, แพทย์และสมาคมผู้ฝึกสอนสุนัขเพื่อคนพิการไปถึงสายการบินเพื่อแสดงให้เห็นว่า เขาจำเป็นต้องมีสุนัขผู้ช่วยตลอดเวลา และ Willow เป็นสุนัขที่ถูกฝึกมาอย่างดีในการทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการ

แต่สายการบิน Virgin ได้อ้างว่าภายใต้กฎระเบียบของสำนักงานความปลอดภัยการบินพลเรือน (CASA) กำหนดให้ Willow ต้องมีใบรับรองจากองค์กรที่ได้รับอนุญาตและผ่านการทดสอบเป็นสุนัขที่เข้าสถานที่สาธารณะได้

ผลจากการปฏิเสธทำให้นาย Mulligan ต้องใช้บริการรถบัสและรถไฟเดินทางข้ามรัฐไปเยี่ยมญาติ โดยเขาต้องตื่นนอนตั้งแต่ตี 3 และใช้เวลาเดินทาง 22 ชั่วโมงจึงถึงจุดหมายปลายทาง

แต่เอกสารรายงานจากนพ. Denise Baker ในเดือนมกราคมปีนี้ระบุว่านาย Mulligan ไม่สามารถเดินทางระยะยาวโดยทางรถไฟและทางรถยนต์

ในปี 2013 นาย Mulligan ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากศาลสหพันธ์กลาง โดยกล่าวหาสายการบิน Virgin ว่าเลือกที่รักมักที่ชังต่อผู้พิการ แต่ผู้พิพากษาหญิง Sandy Street ตัดสินมีความเห็นด้วยกับสายการบินว่าได้ทำไปภายใต้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย

แต่ในการยื่นอุทธรณ์ ศาลสหพันธ์กลางพิจารณาคดีอุทธรณ์กลับพบความผิดพลาดของผู้พิพากษา Street ในการตีความกฎระเบียบความปลอดภัยการบินพลเรือนและการสนองตอบต่อกฎหมายการเลือกที่รักมักที่ชังต่อคนพิการ

ศาลสหพันธ์กลางตัดสินด้วยเสียงสองต่อสามว่า แม้สายการบิน Virgin มีสิทธิที่จะขอหลักฐานว่า Willow เป็นสุนัขที่ได้รับการฝึกเพื่อดูแลคนพิการ และเป็นสุนัขที่ฝึกสอนที่ได้รับรองตามมาตรฐานทางพฤติกรรมและสุขลักษณะถือว่าเพียงพอแล้ว การฝึกไม่จำเป็นต้องกระทำโดยองค์กรที่ได้รับอนุญาต

นาง Susan Ryan เจ้าพนักงานคณะกรรมการเลือกที่รักมักที่ชังด้านอายุและผู้พิการ (ADDC) ได้ออกมากล่าวว่า คดีนี้ถือเป็นคดีตัวอย่างที่สำคัญ และเธอยินดีต่อผลการตัดสินที่ออกมา

นาง Ryan กล่าวว่า สิ่งสำคัญก็คือ สายการบินจะไม่สามารถปฏิเสธผู้โดยสารพิการที่มีความจำเป็นต้องพึ่งสุนัขพี่เลี้ยงไม่ให้ขึ้นเครื่องได้อีก ด้วยการอ้างเหตุผลของความปลอดภัย

เธอกล่าวว่าคณะกรรมการ ADDC ยังคงได้รับการร้องเรียนถึงเรื่องการปฏิเสธนำสุนัขพี่เลี้ยงขึ้นเครื่องมาอย่างประปราย

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com

Jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: