ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ๑๓ กันยายน ๒๐๑๕ (๒)

ทูตไทยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองดันนิดินและเมืองควีนส์ทาวน์

2015-09-13 สถานทูตเวลลิงตัน (๒)1

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตันและคณะ เดินทางเยือนเมืองดันนิดินและเมืองควีนส์ทาวน์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์การเยือน ได้แก่ 1) สร้างความเชื่อมั่นและตระหนักถึงศักยภาพของไทยและอาเซียนให้กับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชนนิวซีแลนด์ 2) เรียนรู้แนวทางการพัฒนาและศักยภาพของเมืองดันนีดินและเมืองควีนส์ทาวน์ และ 3) แสวงหาโอกาสสำหรับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และการวิจัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งยังได้สร้างเครือข่ายการทำงานกับภาครัฐ และภาคเอกชนของนิวซีแลนด์อีกด้วย

ในการเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้พบหารือกับหน่วยงานสำคัญ ๆ ของเมืองดันนิดินและเมืองควีนส์ทาวน์ ได้แก่ Otago Chamber of Commerce Incorporated, Otago Polytechnic, University of Otago, Otago Innovation Limited, Dunedin City Council, Queenstown Chamber of Commerce และ Destination Queenstown นอกจากนี้ ยังได้พบปะกับนักเรียนและชุมชนอาเซียนในเมืองทั้งสองอีกด้วย

การเยือนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน อันจะปูทางไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

DSCF4320.2015-09-13 สถานทูตเวลลิงตัน (๒)22015-09-13 สถานทูตเวลลิงตัน (๒)3

2015-09-13 สถานทูตเวลลิงตัน (๒)42015-09-13 สถานทูตเวลลิงตัน (๒)5

2015-09-13 สถานทูตเวลลิงตัน (๒)6Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: