ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๑๓ กันยายน ๒๐๑๕ (๒)

ร่วมงานเปิดตัวกิจกรรม “Windows to the World 2015”  ที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่มาเลเซียประจำกรุงแคนเบอร์รา

2015-09-13 สถานทูตแคนเบอร์ร่า (๒)1

วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ร่วมงานเปิดตัวกิจกรรม “Windows to the World 2015”  ที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่มาเลเซียประจำกรุงแคนเบอร์รา โดย Mr. Zainal Abidin Ahmad ข้าหลวงใหญ่มาเลเซียฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ Mr. Andrew Barr, ACT Chief Minister เป็น ผู้กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงนาฎศิลป์ไทยชุดระบํากฤดาภินิหารและการแสดงรำไทยร่วมสมัย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นผู้ให้การสนับสนุน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน จากคณะทูต หน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาล  ACT และสื่อมวลชนWindows to the World เป็นงานที่รัฐบาล ACT (Australian Capital Territory) จัดขึ้น โดยเชิญชวนสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ในกรุงแคนเบอร์รา จัดงานเทศกาลหรือเปิดสำนักงานให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 11 ตุลาคม 2558 ซึ่งงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานดังกล่าว

2015-09-13 สถานทูตแคนเบอร์ร่า (๒)3

2015-09-13 สถานทูตแคนเบอร์ร่า (๒)2

2015-09-13 สถานทูตแคนเบอร์ร่า (๒)4Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: