ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๑๓ กันยายน ๒๐๑๕

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ

S__5480459

เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2558  เวลา 11.30 – 13.30 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต  นาวาอากาศเอก อดิศร อุณหเลขกะ  นาวาเอก อภิชัย สมพลกรังผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ  และพันเอก นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก  ให้การต้อนรับและพบสนทนากับพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ รวม 5 นาย  ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปราชการที่กรุงแคนเบอร์ราและนครซิดนีย์ ระหว่างวันที่ 8 – 13 กันยายน 2558 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต   ในโอกาสนี้  เอกอัครราชทูตจิระชัย ปั้นกระษิณ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ท่านรองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะด้วย”

S__5480460

S__5480461Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: