ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ๑๓ กันยายน ๒๐๑๕ (๑)

จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรง” ที่โรงแรม Ridges

2015-09-13 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์1

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดสัมมนาที่โรงแรม Ridges ในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรง” งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 50 คน อาทิเช่น ตัวแทนจากบริษัทแนะแนวการศึกษา ผู้ประกอบการร้านอาหารในไทยทาวน์ องค์กรเอกชน(NGO) และประชาชนทั่วไป ภายในงานเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำงานกับชุมชนชาวไทย, เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนพหุวัฒนธรรม (Multicultural Community Liaison Officers – MCLO), เจ้าหน้าที่จาก   สวัสดิภาพสมาคม และหน่วยงานช่วยเหลือชุมชนไทยต่างๆ ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรด้วย

2015-09-13 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์2

ในช่วงการสัมมนา ได้มีการยกตัวอย่างความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นต่อชุมชนไทยในออสเตรเลีย  ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการออสเตรเลียได้ให้ความรู้ว่า ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นนั้น มิได้จำกัดอยู่แค่การทำร้ายร่างกายเท่านั้น หากแต่รวมถึงการทำร้ายจิตใจ เช่น การด่าทอ การข่มขู่ หรือการกระทำล่วงเกินทางเพศโดยใช้กำลังกับอีกผู้หนึ่งโดยไม่ได้รับการยินยอม เป็นต้น ผู้ประสบเหตุหลายคน มิกล้าที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ เนื่องจากความกังวล ทั้งด้านภาษาที่อาจไม่ชำนาญและกลัวถูกยกเลิกวีซ่า อย่างไรก็ตามทางการออสเตรเลียให้ความสำคัญและมีความพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น ล่ามภาษาไทย, เจ้าหน้าปรึกษาด้านสุขภาพจิต, เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า นอกจากนั้นทางผู้แทนจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ของออสเตรเลียยังย้ำด้วยว่าอำนาจการตัดสินใจเรื่องวีซ่านั้นอยู่ที่ตม.ของออสเตรเลีย มิใช่ผู้ที่สปอนเซอร์วีซ่า สามีหรือคู่พาร์ทเนอร์อาจจะขอยกเลิกสปอนเซอร์วีซ่า แต่มิได้หมายความว่า วีซ่าจะต้องถูกยกเลิกเสมอไป เจ้าหน้าที่ตม.จะเป็นผู้พิจารณาเหตุและผลของการยกเลิกวีซ่า หากมีเหตุผลที่ดี เช่น เป็นเหยื่อความรุนแรง  ตม.อาจไม่ยกเลิกวีซ่าเราก็ได้ ดังนั้นเหยื่อไม่ต้องเกรงกลัวต่อคำข่มขู่เรื่องยกเลิกวีซ่า ผู้ประสบเหตุด่วนสามารถแจ้งตำรวจได้ที่เบอร์ 000 หรือ 02-9281 0000 หรือ ในกรณีไม่เร่งด่วน สามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 131 444 และหากต้องการความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-9241-2542 หรืออีเมล์ thaisydney@thaiconsulatesydney.org ได้

2015-09-13 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์4

นอกจาก นั้นจากกรณีการวิวาทของคนไทยในย่านไทยทาวน์นั้น ควรมีการรณรงค์ให้นักเรียนไทยที่จะมาศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียได้ตระหนัก ถึงระเบียบ ความรุนแรงของกฎหมายรวมถึงข้อปฏิบัติตนในการอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงจากการดื่มสิ่งมึนเมาที่ปัจจุบันมีแนว โน้มเพิ่มขึ้นในชุมชนไทย ส่วนประชาชนทั่วไปก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือได้ โดยการช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ รวมถึงคอยตักเตือนบุตรหลานของท่านให้อยู่ในระเบียบวินัย เพื่อป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรง และผลกระทบที่อาจส่งผลต่อภาพรวมของชุมชนไทยในออสเตรเลียได้

IMG_4906.2015-09-13 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์5

2015-09-13 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์6

 Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: