ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ๖ กันยายน ๒๐๑๕ (๕)

ให้การต้อนรับนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.และคณะ

2015-09-06 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์7

IMG_3378.2015-09-06 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์8

วันที่ 3 กันยายน 2558  กงสุลใหญ่ธีรเทพ พรหมวงศานนท์ ได้ให้การต้อนรับนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง รุ่นที่ 3 จากสำนักงาน ป.ป.ช. เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ กรุงแคนเบอร์ราและนครซิดนีย์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม –4 กันยายน 2558Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: