ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ๓๑ สิงหาคม ๒๐๑๕ (๒)

ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5  จาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

2015-08-31 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์2

(ภาพข่าว)    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558  กงสุลใหญ่ธีรเทพ พรหมวงศานนท์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5  จาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ) ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ นครซิดนีย์และกรุงแคนเบอร์รา ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2558Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: