ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ๓๑ สิงหาคม ๒๐๑๕ (๑)

เชิญผู้แทนสวัสดิภาพสมาคม ( TWA)  พบหารือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

2015-08-31 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์1

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558  กงสุลใหญ่ธีรเทพ พรหมวงศานนท์ ได้เชิญผู้แทนสวัสดิภาพสมาคม ( TWA)  ประกอบด้วย  Dr. Wilbur Hughes ประธาน สวัสดิภาพสมาคม อ. นิลวรรณ  จิรารัตน์วัฒนา  คุณเก๋ สินีนาฏ ขานทะราชา   มาพบหารือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และสวัสดิภาพสมาคมในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ประสบปัญหาโดยเฉพาอย่าง ยิ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  รวมทั้งทิศทางการขยายฐานสมาชิกของสมาคม เพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนไทยและท้องถิ่นมากขึ้น   นอกจ่กนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอความร่วมมือให้สวัสดิภาพสมาคมช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยและผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมนาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ในวันที่ 6 กันยายน 2558 ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดขึ้นที่โรงแรม Rydges World Square   ใน โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินการของสวัสดิภาพสมาคมจำนวนหนึ่งด้วย    สวัสดิภาพสมาคมฝากข่าวมาด้วยว่า  สำหรับท่านที่ต้องการจะสนับสนุนการทำงานของสวัสดิภาพสมาคมหรือเป็นสมาชิก   สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 02 926 43166  หรืออีเมล์ outreach@thaiwelfare.orgCategories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: