ธนาคารกลางเชื่อหมดยุค ATM หลังคนนิยมจ่ายด้วยระบบดิจิตอล

659-25 ATM

25 ส.ค. 2015 ธนาคารกลางออสเตรเลียได้ทำนายว่าจำนวนเครื่องฝากและถอนเงินโดยอัตโนมัติ หรือ ATM จะลดน้อยลงไปตามกาลเวลา หลังจากระบบการเบิกถอนเงินดิจิตอลทำใหประชาชนไม่ต้องถอนเงินสดและยังช่วยหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการใช้ตู้ ATM อีกด้วย

ธนาคารกลางพบว่าธนาคารพาณิชย์และบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของตู้ ATM เริ่มประสบกับปัญหาผลตอบแทนจากการให้บริการตู้ ATM ลดน้อยลง นอกจากนั้นยังต้องใช้เงินในการซ่อมบำรุงตู้ ATM ที่สูงขึ้นตามอายุใช้งาน   ในขณะที่มีจำนวนผู้ใช้ตู้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตู้ ATM ได้ถูกนำมาใช้ในออสเตรเลียในช่วงทศวรรษที่ 1980s ในปัจจุบันมีตู้ ATM อยู่ทั่วประเทศกว่า 31,000 ตู้ มากน้อยตามสัดส่วนของคนในชุมชน

จากรายงานตัวเลขล่าสุดพบว่ายอดการถอนเงินสดจากตู้ ATM ได้ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปีที่มียอดการใช้ตู้ ATM สูงสุดคือปี 2009 อันเป็นปีที่ประชาชนนิยมใช้บัตร ATM รวมถึงการใช้ชำระสินค้าโดยไม่ต้องติดต่อกับมนุษย์

ในรายงานเสนอต่อคณะกรรมการไต่สวนของวุฒิสภากลางในเรื่องของค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตและบัตร ATM ธนาคารกลางกล่าวว่า การลดจำนวนการใช้บัตรธนาคารในการเบิกถอนเงินสด จะมีผลให้ตู้ ATM บางแห่งต้องถูกถอนออกไป เนื่องจากผู้ให้บริการไม่คุ้มกับต้นทุนที่ต้องแบกรับไว้

และด้วยเทคโนโลยี่สมัยใหม่ ประชาชนไม่จำเป็นต้องเบิกเงินสดมาเพื่อใช้จ่ายค่าสินค้า รายงานชุดนี้ยังแสดงตัวเลขว่า ในปี 2013 ผู้บริโภคใช้เงินสดในการซื้อสินค้า 47% ของการชำระค่าสินค้าทั้งหมด   เมื่อเทียบกับปี 2007 มีผู้บริโภคใช้เงินสดถึง 69%

jingjonews@hotmail.comCategories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: