ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๒๑ สิงหาคม ๒๐๑๕ (๒)

เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสฉลองครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติอาเซียน

2015-08-21 สถานมูตแคนเอบร์ร่าb2

“วันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต และภริยา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสฉลองครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ซึ่งคณะกรรมการอาเซียนกรุงแคนเบอร์ราร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องรับรองของอาคารรัฐสภาหลังเดิม (Old Parliament House) กรุงแคนเบอร์รา นาย Burhan Gafoor ข้าหลวงใหญ่สิงคโปร์ประจำออสเตรเลีย ในฐานะประธานของคณะกรรมการอาเซียนกรุงแคนเบอร์รา และ ฯพณฯ เซอร์ปีเตอร์ คอสโกรฟ ผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน”

2015-08-21 สถานมูตแคนเอบร์ร่าb3

2015-08-21 สถานมูตแคนเอบร์ร่าb4

2015-08-21 สถานมูตแคนเอบร์ร่าb5Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: