ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ๒๑ สิงหาคม ๒๐๑๕ (๓)

ต้อนรับนายปานเทพ กล้าณรงค์ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ และคณะ

2015-08-21 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์4

2015-08-21 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์5

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 58  กงสุลใหญ่ ธีรเทพ พรหมวงศานนท์ พร้อมด้วยทีมประเทศไทยประจำนครซิดนีย์ได้ให้การต้อนรับนายปานเทพ กล้าณรงค์ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ และคณะ  ในโอกาสที่ ปปช. ได้เดินทางมาพบหารือประจำปีกับหน่วยงานด้านการปราบปรามการ ทุจริตของออสเตรเลีย ณ นครซิดนีย์ ระหว่างวันที่ 16-19 ส.ค.58   ประธาน ปปช. ล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องข้ามชาติที่หน่วยงานด้านการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตของทุกประเทศต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด   ในส่วนของประเทศไทยให้ความสำคัญกับทั้งการป้ิองกันและการปราบปราม  ในด้านการป้องกันนั้นจำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สังคมมีความตระหนักรู้และช่วยกันปกป้องักษาผลประโยชน์ของส่วน รวม  และไม่ว่าจะเป็นการทุจริตเล็กใหญ่จะต้องดำเนินการปราบปรามโดยเด็ดขาด เช่นเดียวกันหมด  โดยหากประชาชนหรือสังคมมีความตื่นตัวและช่วยเข้มงวดกวดขัน ก็จะช่วยให้การทำงานของ ปปช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นCategories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: