ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ร่า ๑๔ ส.ค. ๒๐๑๕

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากศูนย์ DITC

2015-08-14 ทูตทหาร2

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม 2558  เวลา 10.00 น.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย The Hon. Stuart Robert เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับ The Defence International Training Centre (DITC : ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ ของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียซึ่งมีหน้าที่อบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการและ นักเรียนทหารจากประเทศต่างๆ) ที่มีนักเรียนจบการศึกษาจากที่สถาบันนี้ครบ 10,000 คน และในจำนวนนั้นมีทหารและนักเรียนไทย 950 คน

พิธีนี้จัดพร้อมกับพิธีสำเร็จการศึกษาในรุ่นปัจจุบัน ซึ่งรุ่นปัจจุบันมีทหารไทยจากกองทัพอากาศ 2 คน คือ ร.ท.หญิงรวมพร สุนทรพฤกษ์ และ ร.ต.หญิงณัชสิปางค์ ชัชชญาธรและกองทัพบก 1 คน คือ ร.ท.หญิงจิตราณุช สินิพราหมณกุลสำเร็จการศึกษาในรุ่นนี้ด้วย สำหรับพิธีดังกล่าวจัด ณ DITC ใน RAAF Base Williams รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

2015-08-14 ทูตทหาร3

2015-08-14 ทูตทหาร4

2015-08-14 ทูตทหาร5Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: