ข่าวประชาสัมพันธ์ – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ๗ สิงหาคม ๒๐๑๕ (๒)

ต้อนรับและร่วมดูงานกับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลางของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

2015-08-07 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์2

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558  กงสุลใหญ่ธีรเทพ พรหมวงศานนท์ ได้ไปต้อนรับและร่วมดูงานกับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลางรุ่นที่ 16 ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งนำโดยนายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารนครซิดนีย์ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่ Sydney Town Hall

2015-08-07 สถานกงสุงใหญ่ซิดนีย์3Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: