ข่าวประชาสัมพันธ์-สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ๗ สิงหาคม ๒๐๑๕ (๒)

บริการกงสุลสัญจรและรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Passport  ที่นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์

001

“สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรและรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Passport  ที่นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน, 1 Paradise Road, Forestdale, QLD 4118 และระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม – 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ วัดสังฆรัตนาราม โกล์ดโคสท์, 137 Beaudesert-Nerang Road, Nerang, QLD 4211 โดยสามารถติดต่อขอนัดหมายเวลาได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.30 – 12.00 น และ 14.00 – 16.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6206-0119 และ 02-6206-0121 ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถรับคำร้องได้ประมาณ 45 เล่มต่อวัน”

 Categories: ประชาสัมพันธ์

Tags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: